Ubezpieczenie NNW naszych uczniówOkres ubezpieczenia: 1 października 2023 - 30 września 2024

Zakres ubezpieczenia z numerami polis
Ogólne warunki ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe
Tabela norm uszczerbku na zdrowiu
Instrukcja zgłoszenia roszczenia


Okres ubezpieczenia: 1 października 2022 - 30 września 2023

Zakres ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe
Druk zgłoszenia szkody wariant podstawowy
Druk zgłoszenia szkody wariant rozszerzony
Instrukcja zgłoszenia roszczenia


Okres ubezpieczenia: 1 października 2021 - 30 września 2022

Świadczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe
Wniosek (pdf)
Tabela norm oceny procentowej


Okres ubezpieczenia: 1 października 2020 - 30 września 2021

Świadczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe
Zgłoszenie szkody - instrukcja
Wniosek (pdf)
Wniosek - ubezpieczenie podstawowe (.docx)
Wniosek - ubezpieczenie rozszerzone (.docx)


Okres ubezpieczenia: 1 października 2019 - 30 września 2020

Świadczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe
Tabela norm oceny procentowej
Wniosek


Okres ubezpieczenia: 1 października 2018 - 30 września 2019

Świadczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe
Tabela norm oceny procentowej
Wniosek


Okres ubezpieczenia: 1 października 2017 - 30 września 2018

Świadczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe
Instrukcja zgłaszania roszczenia o odszkodowanie
Wniosek


Okres ubezpieczenia: 1 października 2016 - 30 września 2017

Świadczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe
Instrukcja zgłaszania roszczenia o odszkodowanie
Wniosek
Copyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!