Informacje dla uczniów i rodziców:

Informacje dla uczniów 23.04.2020

Informacje dla rodziców 18.04.2020

Godziny pracy pedagoga szkolnego: 04.10.2022


poniedziałek: 9.30 - 16.00

wtorek: 9.00 - 14.00

środa: 9.00 - 13.40

czwartek: 8.00 - 12.00

piątek: 7.30 - 11.00.

Jak skutecznie się uczyć? - poradnik


Jak ułatwić pierwszoklasistom rozpoczęcie nauki w nowej szkole?


Rozpoczęcie nauki szkolnej to nowy etap w życiu dziecka i bardzo duży stres. Dziecko w wieku przedszkolnym jest beztroskie, rodzice są jego bezpiecznym zapleczem. Idąc do pierwszej klasy, nie wie, że obowiązki ucznia oznaczają trochę wyrzeczeń i narzucają określony schemat dnia, do którego niekiedy trudno się przystosować.

Rodzicu pomóż dziecku zaaklimatyzować się w szkole:

 • Porozmawiaj z dzieckiem przed rozpoczęciem nauki w szkole. Nie strasz go szkołą, ocenami, innymi dziećmi. Powiedz, że różnorodność uczniów i ich zachowań może być ciekawym doświadczeniem.
 • Opowiedz jakąś ciekawą historię pierwszoklasisty. Niech ta opowieść będzie pełna humoru i pokaże, że w szkole może być wesoło.
 • Powiedz też o obowiązkach ucznia, które można przedstawić jako dorastanie do samodzielności i bycia coraz bardziej dorosłym.
 • Po pierwszych dniach nauki zapytaj, co uczniowie robili na lekcjach, wyraź uznanie, że dziecko poradziło sobie z zadaniami.
 • Nie zapominaj pytać o szkołę każdego dnia. Dziecko, które widzi zainteresowanie rodziców, chętniej wypełnia swoje obowiązki.
 • Nie bagatelizuj skarg dziecka. Wyjaśnij sytuację, pomóż znaleźć dobre rozwiązanie konfliktów lub innych problemów. Problemy, które dorosłym wydają się małe, mogą być wielkie w oczach dziecka.
 • Bądź w częstym kontakcie z nauczycielem. On widzi dziecko w codziennej rzeczywistości szkolnej i może udzielić wielu cennych wskazówek.
 • Nie ukrywaj przed nauczycielem informacji o dziecku istotnych dla nauczania i wychowania. Nauczyciel może wesprzeć rozwój dziecka.
 • Problemy, które szczególnie Cię zaniepokoją, konsultuj ze specjalistami (wychowawcą, pedagogiem).

Nie chcę być palaczem! Nawet biernym!


Wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę w tym samym pomieszczeniu, jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, gdyż boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy. Wdychanie dymu z palącego się papierosa, zwiększa u osób niepalących ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca. Dym zawiera także wiele substancji alergizujących, powodujących łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego, a także uczulenia i w konsekwencji astmę. Dodatkowo kontakt osób niepalących z dymem tytoniowym osłabia ich zdolność do nauki i pracy, zmniejsza wydajność, demobilizuje i pogarsza samopoczucie. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie edukacyjnym, którego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, jak również zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

E - papierosy nowym zagrożeniem

Elektroniczne papierosy reklamowane są jako jeden ze sposobów na rzucenie palenia. Jednak według najnowszych doniesień, stają się one kolejną używką, popularną zwłaszcza wśród młodzieży. Zawierające uzależniającą nikotynę i popularne m.in. ze względu na swoje właściwości smakowe, e-papierosy zamiast skłaniać do rzucania, mogą zachęcać do nałogu młodych ludzi.
Według badań młodzież używająca e-papierosów wykazuje tendencje do częstszego palenia zwykłych papierosów. Jest to dodatkowo niepokojące ze względu na ich rosnącą popularność – w ciągu ostatnich dwóch lat odsetek nastolatków używających e-papierosów wzrósł ponad dwukrotnie, a brak ograniczeń w kwestii korzystania z nich w przestrzeniach publicznych sprawia, że dostęp do substancji uzależniającej jest niemal nieograniczony.
Elektroniczne papierosy to napędzane na baterie urządzenia, które wyglądem często przypominają zwykłe papierosy, ale mogą przypominać też np. fajkę, cygaro czy nawet długopis. Pozwalają na pochłanianie nikotyny w postaci pary. Promowane jako zdrowsze od tradycyjnego palenia tytoniu i wyglądające jak modny gadżet, szybko wzbudziły zainteresowanie wśród chcących rzucić palenie lub też ciekawych nowinek palaczy.
Należy jednak pamiętać, że elektroniczne papierosy w krótkim czasie stają się szkodliwe dla stosujących je osób, przyczyniając się w podobnym stopniu jak zwykłe papierosy do choroby nowotworowej. E-papierosy zawierają, bowiem substancje zbliżone do tradycyjnych papierosów. Zanim sięgniesz, pomyśl!


Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)


Polega na stosowaniu przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: sms, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne.
Jest czynem zabronionym, który podlega karze na podstawie art. 190a Kodeksu Karnego.

Rodzice:
 • Odkrywajcie Internet razem z dzieckiem.
 • Ustalcie z dzieckiem zasady korzystania z komputera i Internetu.
 • Zainstalujcie program ochrony rodzicielskiej.
 • Pokażcie dziecku jak właściwie korzystać z Internetu.
 • Stwórzcie bazę przyjaznych stron www.
 • Nauczcie dziecko, aby porównywało wyszukane wiadomości z informacjami w fachowych źródłach.
 • Przekonajcie dziecko, by mówiło Wam o napotkanych w Internecie szkodliwych i nieodpowiednich treściach, nauczcie korzystać ze stron, na których można uzyskać pomoc.
 • Wyjaśnijcie dziecku na czym polega etykieta; powiedzcie mu, aby nie spamowało, nie obrażało innych internautów i nie zaczepiało ich oraz aby nie dało się sprowokować podczas wpisywania komentarzy.
 • Nauczcie dziecko, że osoba poznana w sieci nie musi być, tym za kogo się podaje.
 • Ustalcie, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy.
 • Nauczcie dziecko, by nie podawało swoich danych osobowych oraz by nie opowiadało o rodzinie.
 • Nie krytykujcie, nie obwiniajcie, jeśli coś się stanie.


Gdzie szukać pomocy w przypadku doświadczania cyberprzemocy?


www.helpline.org.pl
www.dyżurnet.pl
www.dzieckowsieci.pl
tel: 800100100

Pamiętaj! Przemoc stosowana za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo!
Copyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!