Informacje dla uczniów i rodziców:

Godziny pracy pedagoga szkolnego: 04.09.2017


poniedziałek: 9.30 - 15.30

wtorek: 9.00 - 13.30

środa: 9.00 - 13.30

czwartek: 8.30 - 12.30

piątek: 7.30 - 11.30.

Jak skutecznie się uczyć? - poradnik


Jak ułatwić pierwszoklasistom rozpoczęcie nauki w nowej szkole?


Rozpoczęcie nauki szkolnej to nowy etap w życiu dziecka i bardzo duży stres. Dziecko w wieku przedszkolnym jest beztroskie, rodzice są jego bezpiecznym zapleczem. Idąc do pierwszej klasy, nie wie, że obowiązki ucznia oznaczają trochę wyrzeczeń i narzucają określony schemat dnia, do którego niekiedy trudno się przystosować.

Rodzicu pomóż dziecku zaaklimatyzować się w szkole:

 • Porozmawiaj z dzieckiem przed rozpoczęciem nauki w szkole. Nie strasz go szkołą, ocenami, innymi dziećmi. Powiedz, że różnorodność uczniów i ich zachowań może być ciekawym doświadczeniem.
 • Opowiedz jakąś ciekawą historię pierwszoklasisty. Niech ta opowieść będzie pełna humoru i pokaże, że w szkole może być wesoło.
 • Powiedz też o obowiązkach ucznia, które można przedstawić jako dorastanie do samodzielności i bycia coraz bardziej dorosłym.
 • Po pierwszych dniach nauki zapytaj, co uczniowie robili na lekcjach, wyraź uznanie, że dziecko poradziło sobie z zadaniami.
 • Nie zapominaj pytać o szkołę każdego dnia. Dziecko, które widzi zainteresowanie rodziców, chętniej wypełnia swoje obowiązki.
 • Nie bagatelizuj skarg dziecka. Wyjaśnij sytuację, pomóż znaleźć dobre rozwiązanie konfliktów lub innych problemów. Problemy, które dorosłym wydają się małe, mogą być wielkie w oczach dziecka.
 • Bądź w częstym kontakcie z nauczycielem. On widzi dziecko w codziennej rzeczywistości szkolnej i może udzielić wielu cennych wskazówek.
 • Nie ukrywaj przed nauczycielem informacji o dziecku istotnych dla nauczania i wychowania. Nauczyciel może wesprzeć rozwój dziecka.
 • Problemy, które szczególnie Cię zaniepokoją, konsultuj ze specjalistami (wychowawcą, pedagogiem).

Nie chcę być palaczem! Nawet biernym!


Wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę w tym samym pomieszczeniu, jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, gdyż boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy. Wdychanie dymu z palącego się papierosa, zwiększa u osób niepalących ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca. Dym zawiera także wiele substancji alergizujących, powodujących łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego, a także uczulenia i w konsekwencji astmę. Dodatkowo kontakt osób niepalących z dymem tytoniowym osłabia ich zdolność do nauki i pracy, zmniejsza wydajność, demobilizuje i pogarsza samopoczucie. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie edukacyjnym, którego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, jak również zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. W ramach tej akcji uczniowie z klas I - III szkoły podstawowej napisali fraszkę antytytoniową z apelem do rodziców "Nie pal przy mnie, proszę". Powstały bardzo ciekawe prace, które zostały umieszczone na tablicy korkowej na parterze szkoły. Zapraszam do zapoznania się z ich treścią.

E - papierosy nowym zagrożeniem

Elektroniczne papierosy reklamowane są jako jeden ze sposobów na rzucenie palenia. Jednak według najnowszych doniesień, stają się one kolejną używką, popularną zwłaszcza wśród młodzieży. Zawierające uzależniającą nikotynę i popularne m.in. ze względu na swoje właściwości smakowe, e-papierosy zamiast skłaniać do rzucania, mogą zachęcać do nałogu młodych ludzi.
Według badań młodzież używająca e-papierosów wykazuje tendencje do częstszego palenia zwykłych papierosów. Jest to dodatkowo niepokojące ze względu na ich rosnącą popularność – w ciągu ostatnich dwóch lat odsetek nastolatków używających e-papierosów wzrósł ponad dwukrotnie, a brak ograniczeń w kwestii korzystania z nich w przestrzeniach publicznych sprawia, że dostęp do substancji uzależniającej jest niemal nieograniczony.
Elektroniczne papierosy to napędzane na baterie urządzenia, które wyglądem często przypominają zwykłe papierosy, ale mogą przypominać też np. fajkę, cygaro czy nawet długopis. Pozwalają na pochłanianie nikotyny w postaci pary. Promowane jako zdrowsze od tradycyjnego palenia tytoniu i wyglądające jak modny gadżet, szybko wzbudziły zainteresowanie wśród chcących rzucić palenie lub też ciekawych nowinek palaczy.
Należy jednak pamiętać, że elektroniczne papierosy w krótkim czasie stają się szkodliwe dla stosujących je osób, przyczyniając się w podobnym stopniu jak zwykłe papierosy do choroby nowotworowej. E-papierosy zawierają, bowiem substancje zbliżone do tradycyjnych papierosów. Zanim sięgniesz, pomyśl!


Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)


Polega na stosowaniu przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: sms, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne.
Jest czynem zabronionym, który podlega karze na podstawie art. 190a Kodeksu Karnego.

Rodzice:
 • Odkrywajcie Internet razem z dzieckiem.
 • Ustalcie z dzieckiem zasady korzystania z komputera i Internetu.
 • Zainstalujcie program ochrony rodzicielskiej.
 • Pokażcie dziecku jak właściwie korzystać z Internetu.
 • Stwórzcie bazę przyjaznych stron www.
 • Nauczcie dziecko, aby porównywało wyszukane wiadomości z informacjami w fachowych źródłach.
 • Przekonajcie dziecko, by mówiło Wam o napotkanych w Internecie szkodliwych i nieodpowiednich treściach, nauczcie korzystać ze stron, na których można uzyskać pomoc.
 • Wyjaśnijcie dziecku na czym polega etykieta; powiedzcie mu, aby nie spamowało, nie obrażało innych internautów i nie zaczepiało ich oraz aby nie dało się sprowokować podczas wpisywania komentarzy.
 • Nauczcie dziecko, że osoba poznana w sieci nie musi być, tym za kogo się podaje.
 • Ustalcie, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy.
 • Nauczcie dziecko, by nie podawało swoich danych osobowych oraz by nie opowiadało o rodzinie.
 • Nie krytykujcie, nie obwiniajcie, jeśli coś się stanie.


Gdzie szukać pomocy w przypadku doświadczania cyberprzemocy?


www.helpline.org.pl
www.dyżurnet.pl
www.dzieckowsieci.pl
tel: 800100100

Pamiętaj! Przemoc stosowana za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo!


Narkotykom mówimy NIE


20 października 2014 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne "Narkotykom mówimy NIE". W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy 6 szkoły podstawowej, z klas I - III gimnazjum, nauczyciele oraz rodzice. Zajęcia prowadziła Pani nadkomisarz mgr Elwira Lelental kierownik sekcji IV d/s. zwalczania narkomanii KMP w Gdańsku (w stanie spoczynku), prezes "Fundacji Nowe Życie" pomagającej osobom uzależnionym. Program miał charakter profilaktyczny promujący wśród uczniów istotne kompetencje z zakresu wiedzy o substancjach uzależniających oraz z zakresu postaw wobec tychże substancji. Pani Elwira Lelental precyzyjnie i bez moralizowania przekazała informacje na temat działania oraz szkodliwości substancji uzależniających. Program uczył radzenia sobie z emocjami, negatywnymi naciskami ze strony środowiska oraz uświadomił młodzieży, że każdy sam jest odpowiedzialny za swoje wybory i decyzje. Przypomnę kilka zasad, które pozwolą uchronić dziecko przed narkotykami?
Znajdź czas dla swojego dziecka i wykorzystaj go, by jak najczęściej:

 • Okazywać dziecku ciepło i czułość.
 • Rozmawiać, nie unikać trudnych tematów.
 • Słuchać uważnie i nie lekceważyć jego problemów.
 • Nie oceniać i nie porównywać z innymi.
 • Nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań.
 • Doceniać starania i chwalić postępy.
 • Być przykładem i autorytetem, pamiętając, że ważniejsze jest co robisz, a nie co mówisz.
 • Poznawać przyjaciół, znajomych swojego dziecka.
 • Zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko.
 • Wyrażać zdecydowanie negatywną postawę wobec narkotyków.


Sygnały ostrzegawcze, czyli na co należy zwrócić uwagę

Zmiany w zachowaniu:
 • nagłe zmiany w nastroju i aktywności, okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem, ospałością,
 • nadmierny apetyt lub brak apetytu,
 • spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami,
 • pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami,
 • izolowanie się od domowników,
 • częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek, odświeżaczy powietrza,
 • nagła zmiana grona przyjaciół,
 • kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu,
 • tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia.


Zmiany w wyglądzie zewnętrznym:

 • nowy styl ubierania się,
 • spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienie z nosa, bóle różnych części ciała, zaburzenia pamięci oraz toku myślenia,
 • przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice,
 • bełkotliwa, niewyraźna mowa,
 • słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania,
 • ślady po ukłuciach,
 • brak zainteresowania swoim wyglądem, nieprzestrzeganie zasad higieny.


Narkotyki i prawo


 • Kto, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Jeżeli sprawca czynu, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
 • Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


Gdzie szukać pomocy?


NZOZ „Monar” Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży – Luta 26 – 220 Staporków, tel. (41) 343-25-05

Świętokrzyskie Towarzystwo „Kuźnia” – ul. Manifestu Lipcowego 65, 25 – 432 Kielce, tel. 41/3315313 (czynne: pon. – pt. 1200 – 1900- placówka przyjmuje osoby od 7 do 30 roku życia)

Pracownia Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki Uzależnień – ul. Wesoła 27/5, 25 – 3483 Kielce, tel. 41/3445954 (czynne: wt., czw. 1600 – 1800- placówka przyjmuje osoby od 15 roku życia).

Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień – ul. Wojska Polskiego 230a, 25 – 206 Kielce, tel. 41/3629250 (czynne: pon., czw. 1100 – 1900, wt., śr., pt. 800 - 1600).

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych oraz ich Rodzin – Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” w Starachowicach – ul. Konstytucji 3 Maja 15, 27 -200 Starachowice, tel. 41/2748056 (czynne: pon. 1600 – 2000, śr. 1600 – 1800 pacjenci od 12 roku życia).

Przydatne telefony


801 199 990 Narkotyki - Narkomania - Ogólnopolski Telefon Zaufania
Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie psychologiczne.
Czynny: codziennie od godz. 1600 do 2100
Całe połączenie płatne tylko 35 gr.

0 800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN
Telefon oferuje: informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami.
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 1000- 1700
Połączenie bezpłatne.

0 800 120 226 Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania
Czynny: całą dobę
Połączenie bezpłatne, telefon anonimowy.

0 800 2 000 2 Niebieska linia - przemoc w rodzinie
Czynny: całą dobę
Połączenie bezpłatne.

0 800 20 148 Anonimowa policyjna linia specjalna
Czynny: całą dobę
Połączenie bezpłatne, telefon anonimowy.

0 800 120 359 Infolinia Pogotowia Makowego

0 801 131 000, 058 301 0000 Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

0 801 140 068 Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją

I Komisariat Policji w Kielcach, dzielnicowy st. asp. Paweł Ściegienny – tel. (dyżurny)
41 349 31 10, 41 349 31 48 (pokój 103), tel. kom. 734 493 743

Jeśli masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić, nie wiesz do kogo się z nim zwrócić, zadzwoń: 116 111 – ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Copyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!