Stulecie szkoły w Tumlinie

"100% wartości na 100-lecie szkoły" 10.12.2019

Czy wiesz, co tak naprawdę jest dla Ciebie w życiu ważne? Czy znasz swoją hierarchię wartości? Wspinając się po drabinie swojego życia, sprawdź czy ta drabina jest oparta o właściwy budynek.

Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się z ich znajomością czy umiejętnością kierowania nimi. Dlatego od września tego roku wszyscy nauczyciele naszej szkoły kładą szczególny nacisk na realizację jubileuszowego programu Wychowania do wartości "100% wartości na 100-lecie szkoły".

Budowanie systemu wartości to budowanie mocnego charakteru dziecka i utrwalanie dobrych nawyków, które jest najważniejszym zadaniem rodziców. Musimy pamiętać, że wartości wynosimy przede wszystkim z domu rodzinnego. My nauczyciele chcemy wspólnie z Wami rodzicami zadbać o zaspokojenie potrzeb psychicznych, poznawczych i moralnych dzieci. Naszym wspólnym obowiązkiem jest pomóc im w budowaniu systemu wartości i jednocześnie dać możliwość na kształtowanie właściwych postaw i zachowań. Należy nauczyć dzieci:

- jak być przyzwoitym człowiekiem,
- jak budować dobre relacje z ludźmi,
- jak dokonywać właściwych wyborów.

Od początku roku przeznaczamy każdy miesiąc na realizację przyjętych wartości, którymi są: pokojowość, szacunek, patriotyzm, solidarność, piękno, uczciwość i sprawiedliwość, odpowiedzialność, mądrość, przyjaźń iOd początku roku przeznaczamy każdy miesiąc, na realizację przyjętych wartości, którymi są: pokojowość, szacunek, patriotyzm, solidarność, piękno, uczciwość i sprawiedliwość, odpowiedzialność, mądrość, przyjaźń i miłość, szczęście, optymizm, humor. "Wspinamy się po drabinie wartości" omawiając ich sens, rozmawiamy o nich przy okazji przerabianych lektur, oglądanych filmów, obserwowanych i doświadczanych sytuacji życiowych. Stykamy się z nimi na każdym kroku, należy tylko zwrócić na nie uwagę, nazwać je i realizować czyli działać, wdrażać w życie.

Należy nam wszystkim pamiętać, że najważniejsza w nauczaniu wartości powinna być świadomość dorosłych, że nie teoria lecz nasz własny przykład i zachowania przemawiają do dzieci.


Jubileusz 100-lecia szkoły w Tumlinie,
czyli dobry fundament to podstawa
21.10.2019


Przepiękne słoneczne sobotnie południe. Wszechobecne różnokolorowe liście. Jesień w całej krasie. Aż oczy bolą od zachwytu. Tę datę jednak każdy mieszkaniec Tumlina zapamięta z zupełnie innego powodu.

19 października 2019 roku o godz. 13-tej rozpoczęły się obchody uroczystości 100-lecia szkoły w Tumlinie. Najpierw dziękczynna Eucharystia, którą celebrował proboszcz parafii ksiądz kanonik Czesław Biskup. Ksiądz proboszcz wygłosił również homilię pozwalającą uchwycić istotę zawodu nauczyciela, zawodu opartego na autorytecie Chrystusa - najlepszego nauczyciela i na autorytecie świętych, jak choćby św. Jerzego Popiełuszki czy św. Jadwigi Śląskiej. Głęboki materiał do przemyśleń i wcielania w życie.

Zacni goście

Następnie grono zaproszonych gości zgromadziło się w sali gimnastycznej szkoły w Tumlinie. Głos zabrała pani dyrektor Iwona Zapała. Powitaniom nie było końca. Zaszczycili nas swoją obecnością między innymi: zastępca dyrektora biura wojewody p. Teresa Daszkowska, wiceprzewodniczący sejmiku województwa p. Mieczysław Gębski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa p. Henryk Milcarz, starosta kielecki p. Mirosław Gębski, wiceprzewodniczący rady powiatu p. Robert Kaszuba, wiceprzewodniczący rady powiatu p. Kamil Piasecki, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach p. Renata Jędrzejewska, wójt gminy Zagnańsk p. Wojciech Ślefarski, wicewójt gminy Zagnańsk p. Stanisław Stępień, wójt gminy Miedziana Góra p. Damian Sławski, przewodnicząca Rady Gminy Zagnańsk p. Urszula Jończyk... Dalej pani dyrektor witała radnych, dyrektorów szkół, sołtysów, pracowników administracji, zespół ludowy Tumlinianie, chór Con Passione, uczniów, absolwentów, byłych dyrektorów, pracowników i nauczycieli emerytów, nauczycieli i pracowników czynnych, rodziców, przyjaciół szkoły, sponsorów. Wspaniałe zacne grono. Trudno wymienić wszystkie nazwiska. Każdy jednak został powitany ze wzruszeniem i serdecznością. Wiele wspaniałych spotkań po latach. Czasem wystarczyło spojrzenie, aby z niejednych oczu popłynęły rzęsiste łzy.

Chwila refleksji, czyli przebieg uroczystości

Przemówienie pani dyrektor Iwony Zapały, prezentacja historii szkoły i jej sukcesów, wręczenie medali zasłużonym osobom, prezenty, przemówienia, wspomnienia, piosenka Tomka Kiniorskiego, piosenka Asi Stefańskiej, występ małych aktorów, piosenka Jagny Kurek. Każdy punkt uroczystości podkreślał, jak ważną rolę odgrywała szkoła w historii Tumlina i jaką odgrywa dzisiaj. W historii miejscowości i pojedynczych osób, którym szkoła dała fundament do budowania dorosłego życia i rozwijania skrzydeł.

Przygotowania

Zaczęły się już dawno. Znów trudno wymienić wszystkich, którzy się zaangażowali. Wyszukiwanie starych zdjęć, świadectw, kronik, pisanie książki, wywiady, emeryci, absolwenci, logo, zaproszenia, pomysły, profesjonalizm. Całe grono nauczycieli, uczniowie, rodzice, wiele, wiele godzin pracy. Efekty znajdziemy choćby w książce "Pamiątka Jubileuszu Stulecia Szkoły w Tumlinie". Zespół redakcyjny pracował długie miesiące. I powstała wspaniała pamiątka. Można w niej znaleźć historię szkoły. Można przeczytać o tym, co było i co dzieje się teraz. Są wspomnienia absolwentów i byłych nauczycieli. Są zdjęcia, prace uczniów, pamiątki, sukcesy, wykaz kadry, spis uczniów, znów łezka kręci się w oku. I to jeszcze nie koniec, bo to nasz Rok Jubileuszowy, rok projektów, rok przypominania, rok umacniania fundamentów. On trwa!

Trochę historii

Szkoła Powszechna w Tumlinie rozpoczęła swą działalność z dniem 1 września 1919 roku, aczkolwiek pierwsze wzmianki o powstaniu szkółki elementarnej w Tumlinie pochodzą z roku 1820. Nowo utworzona w roku 1919 placówka liczyła 3 oddziały, do których zapisano 120 dzieci. Pierwszą kierowniczką została Jadwiga Kozłorkiewiczówna. W obwodzie szkoły znalazły się miejscowości: Tumlin Węgle, Tumlin Dąbrówka, Tumlin Wykień, Tumlin Podgrodzie, Tumlin Osówka, Tumlin Budki Kolejowe i Tumlin Jaworzna. W okresie międzywojennym funkcje kierowników sprawowali: Władysław Pająk, Józef Malarecki, Maria Kosibianka, Łucja Nowakówna i Aleksander Małecki. Placówka nie posiadała własnego budynku, mieściła się w wynajętych prywatnych domach. "Sale lekcyjne" nie odpowiadały swojemu przeznaczeniu - były małe, ciemne i zimne. Zdarzało się, że nie wszyscy uczniowie mieli miejsce siedzące w ławkach. Po zakończeniu wojny kierownictwo placówki objęli kolejno: Julia Mandecka, Tadeusz Stępiński, a następnie Michał Lipski. W związku ze wzrostem liczby uczniów w latach pięćdziesiątych, nauka odbywała się w trzech różnych budynkach, w których warunki nie sprzyjały efektywnemu uczeniu się. Coraz bardziej naglący stał się problem budowy nowej, dużej szkoły. Zawiązał się wówczas formalny Komitet Budowy Szkoły w Tumlinie. Mieszkańcy z wielkim zapałem przystąpili do gromadzenia materiałów budowlanych. W 1960 roku marzenia o powstaniu nowej szkoły legły w gruzach z powodu wycofania projektu jej budowy z planu pięcioletniego. Do kwestii powrócono dopiero po 6 latach podczas spotkania z posłem ziemi kieleckiej - panem Wachowiczem. W tym samym roku prace związane z budową nowej szkoły zostały rozpoczęte. Inwestycja przebiegała sprawnie i szybko. W tym miejscu warto podkreślić znaczący wkład mieszkańców Tumlina, którzy od początku istnienia szkoły zawsze wspierali ją materialnie oraz własną pracą - zebrali część pieniędzy, pomagali w gromadzeniu materiałów budowlanych oraz samej budowie. 368 uczniów rok szkolny 1969/70 rozpoczęło już w nowym budynku. Pan Michał Lipski kierował placówką do roku 1974, następnie stanowisko dyrektora objął pan Stanisław Tyburczy. Pod jego czujnym okiem szkoła rozwijała się przez kolejne 32 lata. Dyrektor Tyburczy jako nauczyciel wychował liczne grono laureatów i finalistów Konkursu Geograficznego. Przez wiele lat był opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej "Jutrzenka". W roku 2006 dyrektorem została pani Barbara Domagała. Funkcję tę sprawowała do 2017 roku. Był to czas wytężonej pracy dydaktyczno - wychowawczej, budowania pozytywnego wizerunku i promocji szkoły w regionie, a także modernizacji budynku i otoczenia szkoły.

I po co to wszystko…

Aby w centrum było człowieczeństwo. Aby w centrum było dziecko z jego potrzebami, z jego problemami, talentami, ale mądrze... Gdzieś jeszcze w uszach brzmią słowa piosenki Tomka Kiniorskiego. Jeszcze współczesna rodzina, współcześni zakochani... Kilka minut dziecięcego spektaklu, który miał dać do myślenia... Jeszcze pamiętam, jak Kinga Wesołowska w stroju ludowym recytuje wiersz Z. Herberta "ocalałeś nie po to, aby żyć, masz mało czasu, trzeba dać świadectwo". Potem jeszcze przywołuje hasło, które nieśmiało cały czas przemawiało do nas z dekoracji. Tym razem to C. K. Norwid:

"Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy, praca, by się zmartwychwstało."


Żeby nikogo nie pominąć

Żeby nikt się nie obraził, nie czuł pominięty. Żeby wszystkich powitać, wymienić, zauważyć, porozmawiać. Nie sposób. Bo każdy jest ważny i każdy stanowił małą lub dużą cząstkę tej uroczystości i, w sumie, historii tej szkoły, historii Tumlina. Zdjęcia zdobiące właśnie teraz szkolne korytarze, rozpoznające się na nich osoby, czasem łzy, znajome twarze, radość, wspomnienia, inne dawno zapomniane, emeryci, absolwenci, uczniowie, rodzice, nauczyciele, zacni goście, pracownicy szkoły, młodzi aktorzy, role pierwszoplanowe, epizody... krótka lekcja życia, przemijania i tego, co pozostaje. Łzy, wzruszenie, emocje, pamięć, rozum... piękne, ale i trudne chwile, przełamywanie siebie, aby napisać, aby przyjść, aby wystąpić. Życie. Ważne, aby iść, iść wciąż do przodu, rozglądać się, być uważnym i rozważnym, nie pozwalać się zwodzić, dawać coś z siebie, szukać... prawdy, źródła, iść pod górę, pod prąd, czekając na piękne widoki i tworzyć nowe karty książki o Tumlinie, o naszej szkole, o nas, o sobie… "bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych..."

Grażyna SosnowskaCopyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!