Aktualności

Opłaty za posiłki 01.09.2022


Nazwa odbiorcy: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Numer konta: 89 8512 0002 2001 0000 0143 0029

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, wyżywienie miesiąc/rok

Opłata za wyżywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. Do 4. dnia każdego miesiąca rodzic otrzyma od wychowawcy informację o wysokości należności za dany miesiąc.

Rozliczenie zwrotów opłat za wyżywienie z powodu nieobecności dziecka w placówce dokonywane jest w kolejnym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że rodzic telefonicznie poinformuje o tym fakcie intendenta szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00. Numer telefonu: 41 300 34 14 wew. 23.


Dystrybucja preparatu stabilnego jodu
w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego


Informacja
Broszura informacyjna


Dni dodatkowo wolne od nauki:

31 października 2022 (poniedziałek)
21 i 22 grudnia 2022 (środa i czwartek)
2 maja 2023 (wtorek)
23 - 25 maja 2023 (egzamin ósmoklasisty)
9 czerwca 2023 (piątek)


100% Wartości - PATRIOTYZM
"Był w naszych dziejach moment taki,
że z mapy zniknęły wszystkie polskie znaki.
Po 123 latach nadszedł czas wolności, to dla nas - Polaków powód do radości".


10 listopada cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej, aby świętować 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Odświętnie ubrani z flagami w ręku, kotylionami przypiętymi do piersi, daliśmy świadectwo patriotyzmu, a przede wszystkim kontynuowaliśmy tę radość, która towarzyszyła Polakom w tamtym momencie. W pięknej scenerii, którą stworzyli swoimi pracami uczniowie, odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, przyłączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". Po hymnie uczniowie i nauczyciele wspólnie bawili się prezentując przygotowane wiersze, tańce i piosenki patriotyczne, które przeplatały się z pytaniami na temat wiedzy o naszym kraju. Cała sala włączyła się w śpiew pieśni "Szara piechota", która traktuje o odwadze, walce i pogardzie dla śmierci. W dzisiejszej rzeczywistości również powstają przejmujące teksty o takiej właśnie tematyce w odpowiedzi na agresję Rosji w Ukrainie. Solidaryzując się z naszymi ukraińskimi sąsiadami, a przede wszystkim myśląc o naszych uczniach z Ukrainy, wysłuchaliśmy utworu "Nasze domy" polskiego rapera Mateusza Szpakowskiego, który utwierdził nas w przekonaniu, że niepodległość jest wielką wartością, a wolność nie jest dana raz na zawsze. Cieszymy się z naszej wolności i z całego serca życzmy naszym sąsiadom, by nie zabrakło im odwagi i determinacji w walce o niepodległość.
Małgorzata Bekier-Bochenek, Izabela Salwa, Katarzyna Rusin,
Alicja Huk, Renata Prus, Agnieszka Kaszuba


Egzamin na kartę rowerową 16.11.2022

Tradycyjnie, jak w poprzednich latach, w naszej szkole przeprowadzony został egzamin na kartę rowerową. Od początku roku szkolnego wszyscy uczniowie klas 4 - 6 w ramach lekcji techniki poznawali zasady ruchu drogowego. Cykl lekcji zakończony został wewnętrznym egzaminem, który, w przypadku pozytywnego wyniku, dawał uczniowi prawo podejścia do egzaminu zewnętrznego.
W jego organizacji od kilku lat uczestniczy pani mł. asp. Joanna Żelezik, policjantka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. To ona przeprowadziła dziś najpierw część teoretyczną egzaminu, której pozytywny wynik był warunkiem przystąpienia do części praktycznej, a następnie na ustawionym przez siebie torze rowerowym sprawdziła jak kandydat na pełnoprawnego rowerzystę radzi sobie z postawionymi zadaniami. Były nimi na przykład przejazd slalomem, wykonanie ósemki między ustawionymi pachołkami, czy zachowanie adekwatne do ustawionych na torze znaków.
W rezultacie wspólnie podjętych działań kolejnych 20 uczniów klas 4 - 5 będzie mogło pochwalić się nowym dokumentem - kartą rowerową. Ci, których starania nie zostały uwieńczone sukcesem na pewno będą mieli kolejną szansę.
Niezależnie jednak od indywidualnych efektów i osiągnięć podnieśliśmy znacząco poziom swojej wiedzy i świadomości w zakresie korzystania z dróg publicznych pieszo czy rowerem, a tym samym poziom bezpieczeństwa na drodze. Serdecznie gratuluję
Beata Sidło

Mała książka - wielki człowiek 06.11.2022

4 listopada w bibliotece szkolnej miało miejsce przekazanie uczniom klas Ia i Ib wyprawek czytelniczych w ramach kampanii "Mała książka - wielki człowiek", przygotowanej przez Instytut Książki pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Każdy pierwszoklasista otrzymał książkę pt. "Pierwsze abecadło" oraz broszurę informacyjną dla rodziców pt. "Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem". Celem akcji realizowanej od 2017 roku jest rozwój czytelnictwa w różnych grupach wiekowych. Dobrze dobrane książki rozwijają umysł i emocje dziecka, kształtują jego kompetencje językowe oraz rozbudzają wyobraźnię.
Tegoroczny etap kampanii został przygotowany również z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę w klasie pierwszej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich wyprawki zapraszamy pierwszoklasistów do czytania zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych, a także do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej.
Halina Tkaczyk

Krzyż Wolności i Solidarności dla pani Zofii Niebudek 03.11.2022

28 października 2022 roku w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej "Przystanek Historia" odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Wśród 14 odznaczonych działaczy opozycji antykomunistycznej z byłego województwa kieleckiego znalazła się wieloletnia nauczycielka fizyki i chemii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tumlinie - pani Zofia Niebudek. Aktu dekoracji dokonał zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma. Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm RP 5 sierpnia 2010 roku, a po raz pierwszy przyznany w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów w Radomiu. Odznaczenie jest nadawane przez Prezydenta RP za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, zaś źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z czasów II Rzeczypospolitej.
Pani Zofia Niebudek prowadziła działalność opozycyjną w latach 1982-1989. W swoim mieszkaniu ukrywała działaczy "Solidarności", którzy szukali schronienia w obawie przed aresztowaniem. Działała w Scenie Robotniczej Duszpasterskiej Ludzi Pracy. Grupa ta wystawiała spektakle o charakterze patriotycznym w kościołach w Kielcach i okolicy. Pani Zofia brała też udział w rozpowszechnianiu ulotek oraz prasy antykomunistycznej wśród nauczycieli i młodzieży. Przekazała kolekcję materiałów archiwalnych w postaci prasy wydawanej przez NSZZ "Solidarność" do Delegatury IPN w Kielcach - stanowią one ważne źródła do badań historii Polski i naszego regionu. Uczestniczyła w mszach za ojczyznę, również tych, organizowanych przez ks. Jerzego Popiełuszkę.
Pani Zofia tak wspomina lata swojej działalności w opozycji antykomunistycznej: Po wprowadzeniu stanu wojennego włączyłam się w działalność "podziemną". Robiłam pakunki żywnościowe dla rodzin internowanych działaczy (np. Gabriela Chojnackiego, Janusza Barańskiego). Udzieliłam schronienia Januszowi Śliwińskiemu i jego żonie Małgorzacie (...). Wkrótce moje mieszkanie stało się schronieniem dla innego działacza - Tadeusza Kowalczyka, przewodniczącego wojewódzkiej i krajowej organizacji NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Ukrywał się on ponad rok, uciekając przed internowaniem. (...) W stanie wojennym zajmowałam się też kolportażem, przez moje ręce przeszło mnóstwo ulotek i prasy podziemnej. Przeżyłam też najście oficera SB do miejsca pracy i nieprzyjemną rozmowę z nim, a potem najście w domu. (...) Do pracy na forum walki o niepodległość wciągnęłam też moje dzieci. Syn Dariusz rozrzucał ulotki, drugi syn Jacek zaangażował się w wybory '89, rozdając "ściągi" dla wyborców pod lokalami wyborczymi z nazwiskami kandydatów z "Solidarności". (...) Działalność patriotyczną i religijną mam we krwi odziedziczoną po przodkach ze strony taty.
Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności była też okazją wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy widzieli sens, aby w trudnych latach PRL-u upominać się o prawa człowieka, o jego godność, walczyć o demokrację. Wielu z nich zapłaciło za to wysoką cenę. Odznaczeni podkreślali, że nie czują się bohaterami, a wybór etyczny, jakiego dokonali, był prosty. Dla niektórych tamten czas był wręcz okazją, by naturalny w latach młodzieńczych bunt był buntem z sensem. Piątkowe wydarzenie jest znakiem pamięci, ale też potwierdzeniem, że z dzisiejszej perspektywy ich wybór obronił się, że był słuszny. Ogromne wzruszenie malujące się na twarzach najbliższych osób odznaczonych, jak również duma, tylko to potwierdzały.
Jako społeczność tumlińskiej szkoły jesteśmy dumni, że wieloletnia emerytowana nauczycielka otrzymała tak wysokie państwowe wyróżnienie. Pani Zofia zawsze chętnie odwiedza naszą szkołę, jest częstym gościem na szkolnych uroczystościach, szczególnie bliskie jej sercu są akademie z okazji świąt narodowych. Wartości patriotyczne cały czas przekazuje młodemu pokoleniu poprzez wspólny śpiew, dobre słowo czy dostarczanie i propagowanie czytania dobrych, wartościowych artykułów w prasie. Dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie w życie naszej szkoły, jednocześnie życzymy spokoju i dobrego zdrowia.
Elżbieta Więckowska

Sprzątanie zaniedbanych i opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym 02.11.2022

Uczniowie Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w akcji "Sprzątamy zaniedbane i opuszczone groby". 29 października 2022 roku w godzinach porannych wolontariusze SKC wyruszyli na cmentarz parafialny w Tumlinie, w celu uporządkowania zaniedbanych grobów. Przynieśli worki, rękawice, narzędzia ogrodnicze i znicze. Wykazali się zaangażowaniem i pracowitością przy zgrabianiu liści, wyrywaniu chwastów i trawy. Radością napawa fakt, że potraktowali sobotni wolny czas spędzony na sprzątaniu cmentarza jako lekcję szacunku i pamięci o przodkach. Akcja zakończyła się zapaleniem zniczy na uporządkowanych grobach oraz modlitwą za zmarłych.
Serdecznie dziękuję wolontariuszom za poświęcony czas i zaangażowanie.
Opiekun Szkolnego Koła Caritas - katechetka Lidia Zapała
Radosne święto Wszystkich Świętych

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli obchody dnia Wszystkich Świętych wieczorem 31 października od radosnego Korowodu Świętych. Ósmoklasiści przedstawili postacie znanych świętych, m.in.: św. Stanisława, św. Jana Pawła II, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Ojca Pio, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. Bernadetty Soubirous, św. Klary, bł. Wincentego Kadłubka. Każdy z nich przekazał ważną myśl lub sentencję, która była jego życiową dewizą, natomiast ks. Konrad krótko opowiedział o ich życiu. Do grona świętych dołączyli aniołowie, czyli uczniowie klas młodszych ubrani w białe komże i anielskie skrzydła oraz święci bezimienni, czyli wszyscy ci, którzy osiągnęli świętość, ale nie zostali ogłoszeni nimi przez Kościół.
Po spotkaniu w kościele wszyscy zebrani przeszli w procesji oświetlonej fajerwerkami i pochodniami na cmentarz grzebalny, gdzie odmówili modlitwy za wszystkich zmarłych.
Natomiast w Dzień Zaduszny - 2 listopada - odbył się w naszej szkole apel poświęcony świętym. Dziennikarki szkolnej telewizji TV Tumlin WP przeprowadziły wywiady z czterema świętymi, w których role wcielili się chłopcy z klasy 8b. Do studia zaprosiły: św. Stanisława, św. Maksymiliana Kolbe, św. Jana Pawła II oraz bł. Carla Acutisa. Zaproszeni goście podsumowali swoją ziemską działalność oraz przekazali najważniejsze życiowe przesłanie. Całość przeplatana była reklamami dotyczącymi świętości oraz piosenkami, które wzbudziły największy entuzjazm i "rozruszały" wszystkich widzów.
Pamiętajmy, że dzień Wszystkich Świętych to radosne święto, które daje pewność, że i my jesteśmy powołani do świętości.
Ks. Konrad Wójcik, Marta Wesołowska


Ogarnij hejt 28.10.2022

26 października uczniowie klas VIII i VII brali udział w warsztatach "Ogarnij hejt", dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Podczas spotkania uczniowie pogłębili wiedzę o tym, jak radzić sobie z cyberprzemocą, jakie są jej konsekwencje, jak jej zapobiegać.
Prowadzący zwrócił uwagę, na to, że cyberprzestrzeń generuje większy zasięg i ma tym samym większą siłę rażenia. Wielu młodych ludzi bardziej boli negatywny komentarz pod zdjęciem na platformie społecznościowej niż wyzwiska usłyszane w życiu realnym. Przypomniał, że w internecie nic nie ginie, wszystko co publikujemy może zostać rozpowszechnione niezgodnie z naszą wolą. Nawet pozornie niewinny żart może być rodzajem cyberprzemocy.
Uważajmy na to, co piszemy. Pamiętajmy o tym, że każdy i każda z nas ma swój własny poziom wrażliwości. To, że dla nas jakiś komentarz jest zabawny, nie oznacza, że dla innych nie będzie obraźliwy. Traktujmy innych z szacunkiem, w taki sposób jak sami chcielibyśmy być traktowani.
Monika Lisowska

Program "100% WARTOŚCI W NASZEJ SZKOLE"
w obliczu pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie
27.10.2022
Autorski projekt pani Małgorzaty Bekier-Bochenek, skierowany do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola, nauczycieli i rodziców realizowany będzie przez cały rok szkolny 2022/2023. Koncentruje się on na szczegółowym poznaniu przyjętych wartości tj. przyjaźni, szacunku, patriotyzmie, tradycji, zdrowiu, wolności, kreatywności, odwadze, rodzinie, a także wierze we własne możliwości. Głównym jego celem jest docenienie i wdrożenie poznanych wartości w życie codzienne. Budowanie systemu wartości to budowanie mocnego charakteru dziecka i utrwalanie dobrych nawyków, które jest najważniejszym zadaniem rodziców, a następnie wychowawców. Wyuczone wartości stanowią podłoże do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.
WARTO ROBIĆ WARTOŚCIOWE RZECZY! Cały program dostępny w zakładce po lewej stronie.


"100% WARTOŚCI W NASZEJ SZKOLE - ODWAGA"
Dzielni strażacy z OSP w Samsonowie z wizytą w naszej szkole


20 października wszyscy uczniowie i przedszkolaki wzięli udział w spotkaniu ze strażakami. Zaproszeni goście pokazali na fantomie jak udzielać pierwszej pomocy oraz zaprezentowali sprzęt strażacki, który wykorzystują podczas akcji ratowniczych. Teoria połączona z praktyką, to najlepsza lekcja dla uczniów. Mogli oni doświadczyć na własnej skórze ile potrzeba siły, aby zrobić masaż serca. Choć to bardzo wyczerpujące zadanie - jedyne słuszne w chwili, gdy trzeba ratować ludzkie życie. Przedszkolaki w ramach wdzięczności za trud codziennej pracy i za odwagę zaśpiewały piosenkę "Pali się" oraz wręczyły przygotowane laurki. Na Facebooku na profilu Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie można dowiedzieć się więcej odnośnie przystąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Może wśród naszych uczniów znajdą się chętni przyszli strażacy?
Małgorzata Bekier-Bochenek, Magdalena Socha, Marcelina Krężołek
"100% WARTOŚCI W NASZEJ SZKOLE - PRZYJAŹŃ"

Od początku roku szkolnego celebrujemy wartość przyjaźni. Jak pisze nasza uczennica klasy 5b Hania Różyc w swoim wierszu, "Przyjaźń to takie coś, czego nie widać, a jest"... Uczniowie mieli możliwość zapełnić "tablicę wartości" swoimi przyjacielskimi pracami, wierszami, cytatami, rysunkami. Dużo było zabaw integracyjnych oraz piosenek na temat relacji przyjaźni. Każda grupa sporządziła kodeks właściwego postępowania. Uczniowie klas młodszych obejrzeli w kinie Helios film "KING" - mój przyjaciel lew. Odbyło się wiele rozmów na podstawie filmów i literatury. Pięknie relację przyjaźni zobrazowały omawiane lektury "Pamiętnik Czarnego Noska" (klasa 2) i "Kamienie na Szaniec" (klasa 8). Cytując za Janem Kochanowskim "Ten znajdzie przyjaciela, kto potrafi być przyjacielem" - hasło klasy 1a.
Alicja Huk, Małgorzata Bekier-Bochenek, Izabela Salwa
"100% WARTOŚCI W NASZEJ SZKOLE - SZACUNEK"

Szacunek do siebie samego, rodziców, dziadków, nauczycieli, rodzeństwa, pani w sklepie, sąsiadów, uczniów, dzieci, kolegów i do nieznajomych zawsze się opłaca - jesteśmy jedną z tych osób i chcielibyśmy być dobrze potraktowani. Jak możemy okazać, komuś szacunek? W bardzo prosty sposób, używając m.in. słów DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM. Drodzy Rodzice zwracajmy na nie uwagę dzieci już od najmłodszych lat. Mamy wspólnie szansę na wychowanie kulturalnego społeczeństwa. Każdy zaczyna od siebie, od dziś!
Dyrekcja i NauczycieleŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 17.10.2022


Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej z ogromną niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Tę ważną chwilę poprzedza wiele przygotowań – uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa, ale i obowiązki. Wspólnie z wychowawcami przygotowują uroczystość, podczas której zdają swój pierwszy egzamin przed szkolną społecznością i zaproszonymi gośćmi.

Pierwszaki stanęły na wysokości zadania – bardzo dojrzale i z powagą uczestniczyły w uroczystości. Dzięki swojej postawie zostały przyjęte do szkolnego grona gorącymi brawami. Z uniesioną dłonią, zgodnym chórem złożyły uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, a aktu pasowania symbolicznym ołówkiem dokonała dyrektor szkoły - pani Iwona Zapała. Z rąk pani wicedyrektor Moniki Zawiasy uczniowie otrzymali szkolne legitymacje. Był też pamiątkowy dyplom, książka i słodkości. Dzieci otrzymały również życzenia od starszych koleżanek i kolegów.

Po zakończeniu części oficjalnej na bohaterów czekał pyszny tort oraz wiele innych smakołyków. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji tej pięknej uroczystości. Naszym pierwszoklasistom życzymy dużo sukcesów podczas szkolnej wędrówki w odkrywaniu tajników wiedzy.
Wychowawczynie klas pierwszych - Alicja Huk, Marta Wychowaniec

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022


13 października 2022 roku świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Jest to dzień szczególny. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zostało utworzone z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zalegalizowane przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania KEN, a ustanowiony został 27 kwietnia 1972 roku. Tego dnia świętują nie tylko nauczyciele i dyrektorzy, ale również uczniowie, pracownicy obsługi i osoby sprawujące nadzór nad oświatą.

Z tej okazji cała społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii. W części oficjalnej głos zabrała pani dyrektor Iwona Zapała, która złożyła serdeczne życzenia uczniom i wszystkim pracownikom szkoły. Podziękowała za trud wkładany w wychowywanie i kształcenie młodych pokoleń Polaków. W trakcie części artystycznej uczniowie przybliżyli sylwetkę patrona naszej szkoły – Janusza Korczaka. To wspaniały i niezwykły człowiek. Pracował nie tylko jako pisarz czy lekarz dziecięcy, ale także jako wychowawca na koloniach letnich. Potem został kierownikiem w Domu Sierot w Warszawie i opiekował się dziećmi, które nie miały swojego domu. Kochał swoich podopiecznych i nie opuścił ich nawet wtedy, gdy w czasie wojny zostali skazani na śmierć w komorze gazowej. Towarzyszył im w drodze do Treblinki, gdzie razem z nimi został zagazowany. To prawdziwy bohater, który całe swoje życie poświęcił na pomaganie innym, zazwyczaj pokrzywdzonym i opuszczonym dzieciom.

Po wzruszającej inscenizacji głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców – pani Nina Pędzik. Złożyła dyrekcji, nauczycielom, uczniom i wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia. Występ artystyczny przygotowany przez uczniów mieli okazję zobaczyć również emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi oraz przedstawiciele władz naszej gminy: wójt gminy Zagnańsk – Wojciech Ślefarski, przewodnicząca Rady Gminy Zagnańsk – Renata Pisiakowska, radni gminy Zagnańsk – Paweł Molik, Katarzyna Korus i Leszek Suchenia. Wśród zaproszonych gości pojawił się także radny powiatu kieleckiego – Robert Kaszuba, radni gminy Miedziana Góra – Dariusz Siwek i Jarosław Wałek oraz proboszcz parafii Tumlin – ksiądz Marian Rarak. Miłym zakończeniem uroczystości było wręczenie nauczycielom nagród dyrektora szkoły i poczęstunek. Pani dyrektor podkreśliła rolę nauczyciela w życiu i kształtowaniu charakterów dzieci i jeszcze raz podziękowała za codzienny wysiłek wkładany nie tylko w edukację uczniów, ale przede wszystkim w kształtowanie ich osobowości. Do podziękowań i gratulacji dołączyli się również zebrani goście.
Anna Jaworska

Muzeum Zabawek i Zabawy 08.09.2022


Rok szkolny dopiero się rozpoczął, a członkowie 94 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej spotkali się już na pierwszej zbiórce. 3 września wyjechali pociągiem do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zuchy i harcerze dowiedzieli się czym bawiły się dzieci w XVIII, XIX i na początku XX wieku oraz gdzie kupowano zabawki i kto je produkował. Rozpoznały ulubionych bohaterów seriali i filmów animowanych. Na wystawie można było zobaczyć modele statków, samoloty i wiele ciekawych innych eksponatów. A dla dorosłych wycieczka stała się powrotem do dzieciństwa.
To był bardzo udany dzień :)
Marta Wychowaniec

Narodowe Czytanie 2022 07.09.2022

W pierwszym tygodniu września uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji Narodowego Czytania, która organizowana jest z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania lekturą były "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Utwory te nie zostały wybrane przypadkowo. Dokładnie 200 lat temu w Wilnie ukazało się pierwsze wydanie "Ballad i romansów", które uważane są za manifest polskiego romantyzmu i jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Datę ich publikacji przywykło się traktować jako początek tej epoki w polskiej literaturze i sztuce. Każda z ballad znajdujących się w zbiorze jest doskonałą realizacją motywów romantycznych składających się na całokształt epoki. Dlatego odnajdziemy w nich nieszczęśliwą miłość, tajemnice i zbrodnie, nastrojowe i niebezpieczne miejsca oraz krajobrazy, duchy, upiory, zjawy, rusałki, wiarę w możliwość przenikania się świata ludzi żywych z pozaziemskim, nadprzyrodzonym. Wszystkie utwory spaja w całość niezmienne przekonanie o istnieniu boskiej sprawiedliwości, która za każde zło nieuchronnie zsyła karę, a każde dobro zawsze nagradza - motyw winy i kary. Na straży realizacji moralnego ładu w życiu ludzkim często stoją siły przyrody. Melodyjność i rytmiczność języka oraz dynamiczna akcja ballad sprawiają, że mimo upływu dwustu lat od ich powstania wciąż nie można oderwać się od lektury.

Do akcji Narodowego Czytania włączyli się uczniowie klasy 7 oraz klas 8a, 8b wraz z nauczycielką języka polskiego - p. Anną Jaworską. Wspólna lektura utworów owianych tajemnicą i grozą dstarczyła wielu niesamowitych wrażeń, ukazała piękno ojczystego języka oraz skłoniła do refleksji nad tym, jak w życiu postępować, aby być dobrym człowiekiem.

W przyszłym roku lekturą wspólnego Narodowego Czytania będzie powieść Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie tego wydarzenia.
Anna Jaworska

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022


Wakacje minęły w mgnieniu oka - chyba każdy uczeń się z tym zgodzi. 1 września tradycyjnie witamy nowy rok szkolny. Niektórzy być może są z tego powodu mało zadowoleni, inni nie mogą doczekać się pierwszego dzwonka. Spotkania z kolegami, wakacyjne opowieści, głowy pełne pomysłów... Dziś towarzyszył nam przede wszystkim podniosły nastrój - najpierw uroczysta msza święta z udziałem pocztu sztandarowego, następnie spotkanie w sali gimnastycznej, gdzie wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Iwona Zapała. Życzyła uczniom owocnego roku szkolnego, wielu sukcesów, a przede wszystkim tego, aby każdy czuł się dobrze w tumlińskiej szkole. Rodzicom natomiast - satysfakcjonującej współpracy ze szkołą. Pani dyrektor szczególnie ciepło powitała pierwszoklasistów, dla których z pewnością ten dzień był wyjątkowym przeżyciem. Po oficjalnej inauguracji uczniowie udali się na pierwsze powakacyjne spotkania ze swoimi wychowawcami.
1 września pamiętamy też zawsze o wydarzeniach sprzed 83 lat, kiedy agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę uniemożliwiła rozpoczęcie nauki w szkołach. Wspominamy wszystkich, którzy walczyli, zginęli bądź ucierpieli z powodu wojny.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny z ogromnym zapałem oraz nadzieją, że przebiegnie on szczęśliwie i pomyślnie - czego wszystkim życzymy!
Elżbieta Więckowska

Kolejny rok szkolny zakończony 24.06.2022


Życzymy wszystkim udanych wakacji, a ósmoklasistom dodatkowo - POWODZENIA!

TYDZIEŃ KOLORÓW 17.06.2022

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole odbył się Tydzień Kolorów. Wszyscy uczniowie - od przedszkola po ósme klasy - z ogromnym entuzjazmem wzięli udział w zabawie. Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania, z jakim dzieci i młodzież włączyli się w to wydarzenie. Do każdego dnia tygodnia był przypisany inny kolor: poniedziałek - biały, wtorek - czerwony, środa - zielony, czwartek - niebieski, piątek - różowy/żółty. Na koniec Tygodnia Kolorów wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, by podsumować całą akcję. Była to okazja do wspólnego śpiewania i świętowania. Ze względu na popularność naszej inicjatywy, w kolejnych latach z pewnością to powtórzymy.
Samorząd Uczniowski

Ogłoszenie 17.06.2022

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia i sprzętu dla potrzeb realizacji Rządowego programu p.n. "Laboratoria Przyszłości".

Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1Letni Zlot Hufca Kielce-Powiat 15.06.2022

Po dwuletniej przerwie zuchy i harcerze z naszego hufca mogli się spotkać na biwaku. 10 czerwca druhny i druhowie przyjechali do Świętej Katarzyny, aby wziąć udział w zlocie. Pierwszy dzień odbył się pod hasłem wartości i ideałów harcerskich. Było obrzędowe ognisko i śpiewanie harcerskich pieśni. Drugiego dnia do harcerzy dołączyły zuchy i wszyscy wyruszyli na podbój najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich - Łysicy. Po powrocie z wycieczki i zjedzeniu obiadu uczestnicy podzieleni na grupy zdobywali sprwawności w ciekawych warsztatach: igiełka, pierwsza pomoc, wykonywanie kwiatów z bibuły, lalki motanki, znajomość prawa harcerskiego i symboliki oraz musztry. A to nie był koniec atrakcji. Wieczorem piekli kiełbaski przy ognisku, objadali się popcornem, a później tańczyli ulubione układy taneczne. W niedzielę po posprzątaniu obozowiska zuchy i harcerze wybrali się do kapliczki Stefana Żeromskiego, gdzie na jednej ze ścian widnieje własnoręczny podpis młodego Żeromskiego. Zobaczyli także miejsca upamiętniające partyzantów walczących podczas II wojny światowej na terenie gminy Bodzentyn. Ostatni dzień biwaku zakończyli słodko pysznymi lodami. Po apelu kończącym, rozdaniu pamiątkowych dyplomów i pamiątek w postaci świętokrzyskich czarownic, wszyscy z uśmiechami i chęcią uczestnictwa w kolejnym spotkaniu hufcowym wrócili do domów.
Marta Wychowaniec

Tydzień Bibliotek 20.05.2022

W naszej szkole w dniach 8 - 15 maja 2022 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który w tym roku nosi hasło: "Biblioteka - świat w jednym miejscu". Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Jednocześnie, rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem jednej z najwybitniejszych polskich pisarek i poetek - Marii Konopnickiej. 23 maja tego roku obchodzimy 180 rocznicę jej urodzin. Uczniowie klas młodszych w dniu 9 maja pod opieką wychowawców przygotowali apel, podczas którego recytowali i śpiewali utwory Marii Konopnickiej. Były to "Stefek Burczymucha", "Co Słonko widziało", "Co Staś widział w polu", "Czytanie", "W szkole". Uroczyście została również odśpiewana "Rota".
Na spotkanie zaprosiliśmy także panią Emilię Kuncio - mieszkankę Tumlina a zarazem poetkę, która wydała dwa tomiki poezji "Balsam dla duszy" i "Uczta dla duszy". Mieliśmy także okazję obejrzeć zdjęcia wykonane przez autorkę, bo fotografia to jej druga pasja. Wielu wzruszeń dostarczyły wszystkim wiersze opracowane i zaprezentowane przez uczennice z Dyskusyjnego Klubu Książki.
Pani Emilia opowiedziała uczniom o swojej twórczości, o drodze, jaką pokonała, zanim odkryła swoją poetycką pasję. Jak sama mówi, jej wiersze opowiadają proste, życiowe historie, w których poetka podkreśla swoją wiarę oraz przywiązanie do rodziny i tradycyjnych wartości.
Pani Emilia to skromna, życzliwa i pogodna osoba. Optymistycznie nastawiona do świata i ludzi, kobieta o wielu pasjach i zainteresowaniach i dlatego spotkanie z nią było niepowtarzalnym przeżyciem dla uczniów i nauczycieli.
Marta Wesołowska
Sportowe zawody w Rytwianach

26 kwietnia 2022 roku w Rytwianach na trasach przy klasztorze Kamedułów odbyły się finały wojewódzkie w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas IV i VIII w kategorii dziewcząt i chłopców.

Wyniki:
III m. na dystansie 1000 m - chłopcy klasy VI i młodsze (Patryk Zalewski, Adam Kita, Oskar Kamizela, Dawid Troczyński, Bartek Ziental, Wojciech Fortuński)
V m. na dystansie 1000 m - chłopcy klas VIII i młodsze (Filip Olchawa, Dawid Frydrych, Kamil Sztuka, Wiktor Grzela, Maciek Lisowski, Franciszek Bochenek, Jakub Kamizela)
IV m. na dyst. 500 m - Dawid Kulig klasa IV
VI m. na dyst. 500 m- Ania Mendzelewska klasa IV

Gratulujemy!!!Ogłoszenie 17.05.2022

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia i sprzętu dla potrzeb realizacji Rządowego programu p.n. "Laboratoria Przyszłości".

Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1
Święto Konstytucji Trzeciego Maja 05.05.2022

3 maja to jedna z wielu ważnych dat w naszej historii. Polska konstytucja z 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Miała wzmocnić nasz kraj i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. Jej twórcy próbowali w ten sposób ratować Rzeczpospolitą przed całkowitym upadkiem. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do roku 1946, potem jednak władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono dopiero w 1990 roku. Obchodzimy je również w naszej szkole. Wspólne spotkanie całej społeczności szkolnej w sali gimnastycznej było okazją do przypomnienia wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, ale też podkreślenia znaczenia słowa "wolność". Uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie, czym dla nich jest wolność. W kontekście aktualnych wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach w Ukrainie, kiedy wojna jest tak blisko nas, mamy świadomość, że słowo to wybrzmiewa w szczególny sposób... Tym bardziej doceniamy fakt, że mogliśmy razem świętować ten dzień. Dziękuję p. Marcie Wesołowskiej oraz p. Kasi Macek za wspólną pracę w przygotowaniu uroczystości oraz wszystkim uczniom, którzy zaprezentowali swój talent aktorski i wokalny.
Elżbieta Więckowska
Ogłoszenie 28.04.2022

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia i sprzętu dla potrzeb realizacji Rządowego programu p.n. "Laboratoria Przyszłości".

Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1Dzień Dziecka w naszej szkole 03.06.2022

1 czerwca 2022 roku w naszej szkole był pełen wrażeń. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Pani dyrektor Iwona Zapała powitała wszystkich uczniów naszej szkoły i złożyła im serdeczne życzenia. Następnie rozpoczął się konkurs "Mam talent" przygotowany przez panią Agatę Macek i Alicję Huk. Uczestnicy zaprezentowali bardzo ciekawe występy. Można było posłuchać recytacji wierszy, które napisali uczniowie. Nie zabrakło oryginalnych wykonań znanych piosenek, występów gimnastycznych czy prezentacji prac plastycznych. Ale na tym nie koniec. Uczniowie przedstawili również swoje umiejętności taneczne. Okazało się, że wśród naszych podopiecznych są ogromne talenty. Zabawom i śmiechom nie było końca, a to dzięki wspaniałym animatorkom i niezapomnianym występom utalentowanych dzieci i młodzieży. Z pewnością nikt się nie nudził.

Po części artystycznej przyszedł czas na zmagania sportowe. Nauczyciele wychowania fizycznego – pani Renata Prus i pan Marek Szafarczyk – zapewnili wiele emocji i wrażeń. Odbyły się międzyklasowe rozgrywki piłki nożnej. Uczniowie mogli sprawdzić się również w takich zabawach jak przeciąganie liny, skoki nad tyczką, siłowanie na rękę, podawanie ugotowanego jajka po okręgu, skoki na skakance na czas. Po wyczerpujących zmaganiach uczniowie mogli zregenerować siły i posilić się pyszną kiełbaską z grilla. Kulinarną niespodziankę ufundowała niezawodna Rada Rodziców. W trakcie pikniku odbyła się również loteria fantowa. Nikt nie był przegranym, każdy zakupiony los zapewniał upominek i powodował wiele uśmiechu i radości.

Tego dnia odbyło się również otwarcie długo wyczekiwanego patio. Z dostępu do strefy wypoczynkowej najbardziej zadowoleni są starsi uczniowie. Wreszcie będą mogli spędzać wiosenne i letnie przerwy na świeżym powietrzu. Patio zostało w całości sfinansowane przez Radę Rodziców. Swój udział w tej inicjatywie mieli uczniowie szkoły, którzy bardzo chętnie pomagali podczas planowania i urządzania tego miejsca.

Tegoroczny Dzień Dziecka z pewnością możemy zaliczyć do bardzo udanych. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zapewnili dzieciom mnóstwo radości i atrakcji. Najmilszym podziękowaniem były uśmiechy i rozpromienione twarze naszych wychowanków.
Anna Jaworska


Starsze aktualności >

Copyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!