Aktualności

Narodowe Czytanie 2023 21.09.2023


W pierwszym tygodniu września uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji Narodowego Czytania, która organizowana jest z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania lekturą było "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Do akcji Narodowego Czytania włączyli się uczniowie klasy 7a i 8a wraz z nauczycielkami języka polskiego - p. Anną Jaworską i p. Martą Wesołowską. Wspólna lektura utworów owianych tajemnicą i grozą dostarczyła wielu niesamowitych wrażeń, ukazała piękno ojczystego języka oraz skłoniła do refleksji nad tym, jak w życiu postępować, aby być dobrym człowiekiem. Powieść społeczno-obyczajowa "Nad Niemnem" powstawała w latach 1886–1887, a w formie książkowej ukazała się w 1888 roku. To najbardziej znany utwór Elizy Orzeszkowej, w którym autorka przedstawiła przekrój społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku. Nawiązała też do tematyki powstania styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku. Akcja toczy się na Litwie, w Korczynie sąsiadującym ze szlacheckim zaściankiem Bohatyrowicze. Justyna Orzelska, uboga szlachcianka, przeżywa rozterki dotyczące swojej przyszłości. Nie ulega zalotom dawnego adoratora Zygmunta Korczyńskiego, ani majętnemu arystokracie Teofilowi Różyckiemu. Najbardziej jest zainteresowana Janem Bohatyrowiczem, honorowym mężczyzną, który utrzymuje się, uczciwie pracując. Ich związek ma pozytywny wpływ na relacje dworu z zaściankiem.

Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne, przez Stanisława Brzozowskiego Orzeszkowa została nazwana "młodszą siostrą Mickiewicza". Powieść była bardzo popularna, jej pozytywny odbiór zaskoczył nawet samą autorkę. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku.

W przyszłym roku lekturą wspólnego Narodowego Czytania będzie dramat "Kordian" Juliusza Słowackiego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie tego wydarzenia.
Anna Jaworska
Ubezpieczenie NNW uczniów

W zakładce "Ubezpieczenie" dostępne są dokumenty ubezpieczenia NNW uczniów. Rodzice mogą wybierać dowolny wariant ubezpieczenia i wpłacić składkę na wskazany poniżej numer konta utworzonego dla naszej szkoły, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Termin wpłat - do 15 października 2023.

Konto LuCasco nr: 81 1050 1416 1000 0097 9365 7959


Opłaty za posiłki

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Numer konta: 89 8512 0002 2001 0000 0143 0029

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, wyżywienie miesiąc/rok

Opłata za wyżywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. Do 4. dnia każdego miesiąca rodzic otrzyma od wychowawcy informację o wysokości należności za dany miesiąc.

Rozliczenie zwrotów opłat za wyżywienie z powodu nieobecności dziecka w placówce dokonywane jest w kolejnym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że rodzic telefonicznie poinformuje o tym fakcie intendenta szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00. Numer telefonu: 41 300 34 14 wew. 23.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

2 i 3 listopada
22 grudnia
2 i 31 maja
14, 15 i 16 maja (egzamin ósmoklasisty)

Dyrektor ZSPiP w Tumlinie informuje,
iż w dniach dodatkowo wolnych od zajęć
świetlica szkolna pracuje w godz. 7:00 - 16:00.Znowu razem 04.09.2023

Majowy numer szkolnej gazetki :) 19.06.2023

Żegnamy rok szkolny 2022/2023

Sing with us 12.06.2023

W poniedziałek 5 czerwca w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej pod hasłem "Sing with us" - śpiewaj z nami. Do konkursu zgłosili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kajetanowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Zagnańsku, a także uczniowie naszej szkoły. Przybyłych gości powitała pani dyrektor Iwona Zapała. Konkurs rozpoczął się występem uczniów z klasy 1a, którzy razem z wychowawczynią p. Alicją Huk i p. Agatą Macek wykonali układ taneczny do piosenki "Let's Twist Again". Następnie wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w wybranych przez siebie utworach. Konkurs podzielony był na 3 kategorie wiekowe: klasy I - III, IV  -  VI i VII - VIII. W jury zasiedli nauczyciele - opiekunowie każdej ze szkół oraz p. Monika Zawiasa - wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tumlinie. Podczas oceny uczestników uwzględniono następujące kryteria: poprawna angielska wymowa, szeroko pojęta muzykalność, dobór repertuaru, odpowiednia intonacja i ogólne wrażenia artystyczne. Poziom występów był bardzo wysoki, dlatego komisja konkursowa miała trudne zadanie. W przerwie przeznaczonej na obrady, uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Po burzliwych naradach ustalono następujące wyniki:

W kategorii klas I - III:
I miejsce - Karol Rozin (SP Kajetanów) z piosenką "Atlantis"
II miejsce - Małgorzata Kołodziejczyk (SP nr 1 Zagnańsk) w utworze "Over the rainbow"
III miejsce - Hanna Zapała (SP Tumlin) w utworze "We are the word".

W kategorii klas IV - VI:
I miejsce - Maja Kosałka (SP Kajetanów)
w utworze z repertuaru Leonarda Cohena "Hallelujah"
II miejsce ex aequo: Lena Moskal (SP Tumlin), która zaśpiewała piosenkę zespołu Abba "Dancing Queen" oraz Maksymilian Salwa (SP nr 1 Zagnańsk) w utworze "Imagine"
III miejsce - Maja Dymińska (SP nr 2 Zagnańsk) z utworem "Vance Joy Ripite"

W kategorii wiekowej klas VII - VIII:
I miejsce ex aequo: Amelia Michta (SP nr 2 Zagnańsk) w utworze "Love in the Dark" i Miłosz Skarbek (SP Tumlin) z piosenką "Throwback"
II miejsce - Natalia Szewczak (SP Kajetanów) w utworze "Perpeit"

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Konkurs zorganizowały: p. Magdalena Grabarczyk, p. Izabela Janyst i p. Agata Macek.
Izabela Janyst

"Ojczyzna moja - to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga" 08.06.2023


Msza Święta za Ojczyznę w parafii św. Stanisława b.m. w Tumlinie.

Są takie miejsca na ziemi, które uważamy za własne i najważniejsze, do których wracamy i gdzie czujemy się najlepiej. Są takie miejsca, gdzie rodzimy się, dojrzewamy i chowamy przed zgiełkiem świata. Tym miejscem jest nasze miasto, nasza wioska, nasz dom rodzinny.

O swojej małej Ojczyźnie mówili i śpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tumlinie w montażu słowno - muzycznym, zaprezentowanym tuż przed uroczystą Mszą Świętą sprawowaną przez proboszcza - ks. Mariusz Raraka - w intencji Ojczyzny. Ta piękna patriotyczna uroczystość odbyła się 4 czerwca 2023 r. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława b.m. w Tumlinie. Przybyli na nią przedstawiciele szkół naszej gminy - Tumlina, Zagnańska, Samsonowa, Kajetanowa i Chrustów: dyrektorzy, uczniowie, nauczyciele, poczty sztandarowe, harcerze, a także władze samorządowe, m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Mieczysław Gębski, wójt gminy Zagnańsk - Wojciech Ślefarski oraz wicewójt - Stanisław Stępień, starosta kielecki - Mirosław Gębski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego - Kamil Piasecki, radni powiatu kieleckiego, gminy Zagnańsk oraz gminy Miedziana Góra, Zespół Ludowy Tumlinianie, wielu parafian i gości. Wszyscy pragnęli modlić się, a zarazem oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna były wartościami najwyższymi. Na zakończenie mszy ksiądz proboszcz pobłogosławił zebranych relikwiami św. Stanisława, po czym nastąpiło złożenie kwiatów na grobie poległych w czasie II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Tumlinie oraz przy pomniku partyzantów Armii Krajowej w Kołomani.

"Ojczyzna" - to wielkie słowo. Pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Jedni sławili jej piękno, inni bohaterstwo narodu, jeszcze inni podkreślali niepowtarzalność języka i wspaniałą kulturę. Ale wszyscy zgodnie chcieli, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. Z kart naszej historii płynie przesłanie, byśmy pozostali wierni wartościom, które ocaliły naszą ojczyznę od unicestwienia.

I choć minęły dziesięciolecia, to nadal uczymy się, jak kochać Ojczyznę, dzięki wszystkim bezimiennym polskim żołnierzom, żołnierzom Armii Krajowej, żołnierzom Wojska Polskiego zamordowanym przez Sowietów w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, Miednoje; dzięki Polakom deportowanym i zesłanym na Syberię i do Kazachstanu, a wśród nich: profesorom, księżom, pisarzom, lekarzom, nauczycielom, działaczom społecznym; dzięki dzieciom i młodzieży, a wśród nich harcerzom Szarych Szeregów; wszystkim Polakom, którzy żyli w czasach zaborów, pod okupacją, pod rządami komunistów i w codziennym trudzie trwali na posterunku. I wreszcie dzięki obrońcom naszej małej Ojczyzny - mieszkańcom Tumlina, Kołomani, Samsonowa, którzy oddali swoje życie, abyśmy my - dorośli i nasze dzieci - mogli żyć, pracować, uczyć się, bawić i rozwijać na swojej świętej, rodzinnej ziemi.

Nasza uroczystość zbiegła się z ważnym wydarzeniem w historii - dokładnie 34 lata temu odbyły się częściowo wolne wybory, w wyniku których wyłonił się pierwszy po II wojnie światowej niekomunistyczny rząd. Z tej okazji 4 czerwca ustanowiono Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

Jeszcze na koniec dzieci zapytały ustami poetki - Marii Konopnickiej:

"Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły,
Szumem swych lip wtórzy twym snom,
A ciszą swą koi twe łzy?
Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co wpośród burz, w zwątpienia dnie,
Gdy w duszę ci uderzy grom,
Wspomnieniem swym ocala cię?"


Na tak postawione pytanie znalazły odpowiedź w tym samym wierszu, a każdy, komu bliskie są wartości patriotyczne, zapewne utożsami się z tymi słowami:

"O, jeśli kochasz, jeśli chcesz
Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,
Sercem ojczystych progów strzeż,
Serce w ojczystych ścianach złóż!..."


Mamy dziś szczęście dorastać w wolnej Polsce. Żyjemy w kraju, w którym przelano wiele krwi za wolność kolejnych pokoleń. Pamiętajmy o tym, jak ważna jest miłość do ojczyzny, znajomość historii oraz pielęgnowanie tradycji i polskości.

Dziś młode pokolenie przychodzi do świątyni ze sztandarami swoich szkół, aby dziękować za wolną Ojczyznę. Czyni to, aby uczcić pamięć tych, którzy przez wiele lat przychodzili do tumlińskiego kościoła ze sztandarem w drżącej już dłoni i w galowym mundurze na pochylonych plecach, ale zawsze z godnością i szacunkiem zarówno wobec Boga, jak i drugiego człowieka. Kombatanci przychodzili tutaj w pierwszą niedzielę lipca, a od tego roku tradycją parafii i szkoły będą Msze Święte za Ojczyznę w pierwszą niedzielę czerwca.

Elżbieta Więckowska, Marta Wesołowska, ks. Konrad Wójcik
Karmnik dla ptaków

W kwietniu nasza szkoła wzięła udział w konkursie pn. "Karmnik dla ptaków", którego organizatorem był wójt gminy Zagnańsk. Konkurs polegał na wykonaniu pracy przestrzennej z wykorzystaniem materiałów ekologicznych. Adresowany był do uczniów szkoły podstawowej z podziałem na dwie grupy wiekowe: klasy I - III i IV - VIII. Celem konkursu było kształcenie postaw proekologicznych, uwrażliwienie uczniów na dokarmianie ptaków w okresie zimowym. Dzieci rozwijały wyobraźnię oraz zdolności manualne i techniczne, a także zacieśniały więzi rodzinne. Wspólne majsterkowanie to doskonała okazja, aby spędzić razem czas. Wszystkie karmniki zostały wykonane z dużą starannością i pomysłowością.
Do gminnego etapu zakwalifikowali się Hubert Chłopek - klasa 2b i Nikodem Marcisz - klasa 4b, którzy zajęli III miejsca w swoich kategoriach wiekowych. W nagrodę otrzymali sprzęt muzyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali walizki podróżne ufundowane przez Gminę Zagnańsk oraz piłki do gry siatkowej i nożnej zakupione przez szkołę. Karmniki wykonali:

Antoni Michalski kl. 1b
Kacper Leoniak kl. 1b
Ksawery Kołodziejczyk kl. 2a
Aleksander Hajduk kl. 2b
Amelia Jarząbek kl. 2b
Wiktor Stoga kl. 2b
Hubert Chłopek kl. 2b
Marcel Adamiec kl. 3b
Patryk Jarząbek kl. 3b
Antonina Pięta kl. 4a
Samanta Salwa kl. 4b
Malwina Wójcik kl. 4b
Zuzanna Langner kl. 4b
Michał Sobura kl. 4b
Patryk Borowiec kl. 4b
Aleksander Gebski kl. 4b
Nikodem Marcisz kl. 4b
Natalia Stefańska kl. 6
Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za udział w konkursie.
Izabela Janyst

Tydzień Bibliotek i spotkanie z panią Emilką Kuncio 17.05.2023

W dniach 8 - 15 maja swoje święto mają wszyscy miłośnicy czytania. Właśnie wtedy w Polsce odbywa się Tydzień Bibliotek. Na przestrzeni wieków biblioteki zmieniały pokolenia, wspierały rozwój naszych cywilizacji i tym samym wpływały na losy świata.
Święto to ma na celu promocję bibliotek i czytania.
Słowo biblioteka pochodzi z języka greckiego, od słowa biblion - książka. To właśnie Grecję uważa się za kolebkę bibliotek. Pierwsza znana nam biblioteka powstała jednak w Nippur (dawnej Mezopotamii). Szacuje się, że mogła działać już w XXV wieku przed naszą erą! Wtedy oczywiście zamiast książek istniały jeszcze gliniane tabliczki, a bibliotekarzami byli kapłani. Najbardziej znana biblioteka świata to Biblioteka Aleksandryjska. Podobno w czasach swojej świetności posiadała 400 tysięcy tekstów. Niestety, w wyniku pożaru i późniejszych podbojów, biblioteka uległa zniszczeniu, a tym samym świat i późniejsze cywilizacje straciły bezcenne dzieła.
Chociaż dzisiejsze biblioteki nie przechowują już unikatowych dzieł Platona czy Sokratesa, to dalej pełnią ważną rolę w naszym życiu. To właśnie dzięki nim i organizowanym przez nie wydarzeniom, w dzieciach budzi się miłość do książek, a dorośli mogą rozwijać swoje pasje.
Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja organizowana od wielu lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Głównym celem jest promowanie czytelnictwa, bo każda okazja do czytania jest dobra!
Aby zachęcić uczniów do czytania, nasi nauczyciele i wychowawcy przeczytali z podziałem na role baśń "Kopciuszek". Wcielili się w postacie brzydkich córek, Kopciuszka, księcia, macochy, dobrej wróżki oraz nadwornych sług. Całość z humorem i przymrużeniem oka.
Naszym gościem była tumlińska poetka - pani Emilka Kuncio, którą zawsze ciepło witamy w szkole. Przygotowała dla nas dwa wiersze o Kopciuszku, w których zawarła ważną myśl: to nie wstyd być Kopciuszkiem, wstyd być złym człowiekiem i nie pragnąć przemiany. Pani Emilka zaśpiewała też piosenkę do słów swojego wiersza, który mówi o tym, że życie zawsze ma ogromną wartość.
Dziękujemy za spotkanie z naszymi uczniami, za ciepłe słowa i dobre emocje.
Z niecierpliwością czekamy na następną wizytę, na którą już dziś serdecznie Panią Emilkę zapraszamy!
Halina Tkaczyk, Marta Wesołowska

"Kocham Cię, Polsko!" 08.05.2023

W tym roku obchodziliśmy już 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie tego typu ustawa zasadnicza. Dla nas, Polaków, jest to jedno z ważniejszych świąt narodowych, dlatego też z tej okazji corocznie w naszej szkole odbywają się uroczystości. Tym razem zamiast tradycyjnego apelu zorganizowaliśmy turniej "Kocham Cię, Polsko!".
Nasz patriotyczny poranek rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu z udziałem pocztu sztandarowego. Po występie grup przedszkolnych oraz Leny Moskal i Miłosza Skarbka, przystąpiliśmy do części konkursowej. Uczniowie, startujący w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII, mierzyli się z pytaniami z zakresu m.in. historii i geografii Polski, polskiej literatury, sztuki czy sportu. Drużyny, reprezentujące każdą klasę, wykazały się naprawdę imponującą wiedzą o naszym kraju.
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Turniej był okazją do sprawdzenia i poszerzenia swojej wiedzy, ale również dobrą zabawą, a wszystko to pod czujnym okiem nauczycielek: p. Marty Wesołowskiej, p. Elżbiety Więckowskiej i p. Kasi Macek.
Elżbieta Więckowska


Szkolne talenty 06.05.2023

Filip Juszczyk jest uczniem pierwszej klasy naszej szkoły. Swoją przygodę ze sportem motorowym rozpoczął w wieku 6 lat. Zaczęło się od pierwszego motorka elektrycznego i od treningów na podwórku. Z upływem czasu jego pasja zaczęła przybierać na sile. Rodzice postanowili pójść krok dalej i zapisali go na zajęcia do klubu sportowego MOTOMAX. Przyszedł czas na pierwszy poważny motor - KTM SX 50, regularne treningi i udział w pierwszych zawodach krajowych. Po kilku miesiącach udało się wyjechać na pierwszy turniej za granicą. Tam też rodzice zobaczyli model treningu młodego adepta motocrossu. Doszli do wnioski, że jak się uczyć, to od najlepszych. Całe wakacje w ubiegłym roku zostały poświęcone na treningi za granicą. Filip regularnie jeździ na motorze - 4, 5 razy w tygodniu, ponadto uczęszcza na zajęcia z akrobatyki, które są uzupełnieniem treningu. W międzyczasie brał udział w seminarium prowadzonym przez legendę motocrossu - dziewięciokrotnego mistrza świata, Antonia Cairoliego. Miesiące zimowe spędził na treningach w Hiszpanii i we Włoszech.
Ciężka praca i wyrzeczenia Filipa przynoszą efekty. W Polsce, w swojej kategorii wiekowej, Filip nie ma sobie równego. Zwycięża też w zawodach organizowanych poza granicami naszego kraju. Z dużym sukcesem Filip rywalizuje z rówieśnikami z Czech, Słowacji, Węgier. Są to kraje gdzie motocross stoi na bardzo wysokim poziomie. Obecnie Filip startuje w kilku cyklach zagranicznych, uczestniczy w Mistrzostwach Czech i Słowacji. Uzyskał trzecie miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Czech oraz drugie w cyklu NOVA MOTOCROSS CUP w Czechach.
Gratulujemy! Zachęcamy wszystkich do obserwowania oraz trzymania kciuków za tego małego Wielkiego Sportowca @filipjuszczyk84 ;)
Ale także do rozwijania własnych pasji :)

ZOOM IN ON AMERICA 30.04.2023

Uczniowie klasy 7, Michał Stando, Miłosz Skarbek i Dawid Troczyński, reprezentowali naszą szkołę w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Stanów Zjednoczonych "Focus on the USA". Zmagania konkursowe trwały od stycznia 2023 roku. Konkurs podzielony został na III etapy. Zadaniem uczestników było wnikliwe zapoznanie się z 5 wybranymi artykułami czasopisma ZOOM IN ON AMERICA, które zawierały informacje dotyczące kultury, historii, sportu, życia codziennego i transportu w Stanach Zjednoczonych. 19 kwietnia zespół chłopców udał się do SP w Zbludowicach, gdzie odbył się III etap konkursu. Do rywalizacji przystąpiło 19 drużyn z województwa świętokrzyskiego. Konkursowi przewodniczyła pani konsul Dolores Prin z Ambasady Amerykańskiej w Krakowie. Opowiadała o swojej niezwykłej pracy, podróżach, odpowiadała także na liczne pytania uczestników. Pomimo braku miejsca na podium, konkurs dostarczył naszym uczniom wielu emocji, znacznie poszerzając ich wiedzę o tym niezwykłym kraju.

Konkursy przedmiotowe 20.04.2023

Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych odbyło się we wtorek, 18 kwietnia 2023 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało w tym roku szkolnym konkursy z dziesięciu przedmiotów. Laureaci zostali nagrodzeni medalami podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tytuł laureata zwalnia z pisania części egzaminu z przedmiotu, którego dotyczył konkurs. Ułatwia również przyjęcie do szkoły średniej.

W tym roku tytuł laureata wywalczył Olaf Nowaczek z j. niemieckiego
Finaliści to:
Franciszek Zapała - biologia
Dorota Kukuła - j. polski i chemia,
Adam Kita - historia

W uroczystej gali podsumowującej konkursy przedmiotowe uczestniczyli również rodzice uczniów, dyrektor szkoły i nauczyciele. Do konkursów przygotowali ich nauczyciele: p. Anna Jaworska (język polski), p. Monika Farot (biologia i chemia), p. Elżbieta Więckowska (historia) oraz p. Renata Wróbel (język niemiecki).
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Renata WróbelSpotkanie autorskie z p. Renatą Piątkowską 19.04.2023

Przysłowia, zwyczaje i przesądy były tematem spotkania naszych uczniów z autorką ponad 50-ciu książek p. Renatą Piątkowską. Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie zostali zaproszeni uczniowie klas czwartych w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki.
Autorka opowiadała o różnych zwyczajach, szczególnie wielkanocnych, także tych, które zanikają i które nie są już znane wśród dzieci i młodzieży, np. o znaczeniu pisanek w tradycji ludowej oraz ich symbolice. Wiele ciekawych opowiadań o innych zwyczajach znajdziemy w książce "Gdyby jajko mogło mówić, czyli przysłowia, przesądy, zwyczaje".
Autorka przekonywała, że warto znać także polskie przysłowia oraz ich znaczenie, aby móc się nimi posługiwać na co dzień i rozumieć ich sens. Krótkie opowiadania wyjaśniające pochodzenie i znaczenie przysłów znajdziemy w książce "Z przysłowiami za pan brat".
Towarzysząca autorce p. Malwina Kożurno, lektorka, przeczytała fragment opowiadania "Prima Aprilis". Tym samym pokazała dzieciom, jak ważna jest dobra dykcja, piękna wymowa, jak ciekawie i z humorem można interpretować tekst.
Spotkanie było okazją do zrobienia wspólnych zdjęć, zakupu książek oraz otrzymania autografu pisarki.
Dziękujemy za zaproszenie do Biblioteki w Samsonowie, z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie autorskie.
Halina Tkaczyk, Marta Wesołowska

Leprechaun - irlandzki skrzat! 17.04.2023

5 kwietnia zostały wręczone nagrody w konkursie "Leprechaun - figurka przestrzenna", zorganizowanym z okazji Dnia Œw. Patryka. Data 17 marca jest bardzo ważna w irlandzkim kalendarzu - to œwięto narodowe, ale i religijne. Co roku tego dnia wspomina się życie i dokonania œw. Patryka, ale obok niego klaruje się również postać z nieco głębszych pokładów folkloru irlandzkiego. Chodzi oczywiœcie o Leprechauna, zielonego skrzata, który według podań, zamieszkuje Irlandię. Jest on bardzo charakterystyczny, nie tylko dzięki swojemu ubraniu, ale również złoœliwej naturze oraz umiłowaniu celtyckich sportów i muzyki. W ogłoszonym z tej okazji konkursie, uczniowie klas I-VIII mogli zrobić figurkę skrzata w dowolnej technice. Na konkurs napłynęło łšcznie 10 prac wykonanych na szydełku, z plasteliny, masy plastycznej i kartonu.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom prac, zwycięzców wyłoniono poprzez ogólne głosowanie, w którym łšcznie wzięło udział 168 uczniów i nauczycieli. Za najładniejszš uznano pracę Nel Bałchanowskiej z klasy VII, drugie miejsce przypadło Wojciechowi Piaseckiemu z klasy IVb, a trzecie Tymoteuszowi Słoniowi z klasy IVa. Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia. Dzięki funduszom szkolnym i œrodkom pozyskanym od Rady Rodziców wszyscy uczniowie, bioršcy udział w konkursie zostali nagrodzeni. Otrzymali oni dyplomy oraz upominki w postaci ksišżek, puzzli i gier planszowych. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Nauczyciele języka angielskiego

Dzień Kobiet kwiecień 2023

W tym roku Dzień Kobiet w naszej szkole świętowaliśmy podwójnie. Najpierw, jak kalendarz nakazuje, 8 marca. Drugi raz już w kwietniu. Z powodu krążących wirusów apel z tej okazji odbył się w późniejszym terminie. Ale warto było czekać. Ironia i żarty na temat przedstawicieli obu płci lały się wiadrami. Panowie w rolach kobiet i odwrotnie... Nie wiem czy panie poczuły się docenione, ale na pewno mocno rozbawione. Na kolejne lekcje wróciliśmy z szerokimi uśmiechami na ustach.
B.S.

Sporo się działo... 03.04.2023

Niecodzienna lekcja doradztwa edukacyjno - zawodowego została zrealizowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie. Uczniowie klasy VII uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Piotrem Krukiem - poliglotą, trenerem językowym, autorem książek. Pan Piotr od kilkunastu lat pracuje w ponad 20 krajach Europy wykorzystując w swojej codziennej pracy aż 7 języków. Uczył języka hiszpańskiego Annę i Roberta Lewandowskich. Prowadzący twierdził, że efektywna nauka języków obcych wymaga odpowiedniej strategii i podejścia. Zwracał uwagę na naukę języka w tzw. "międzyczasie", polegającą na wykorzystaniu każdej wolnej chwili, aby przyswajać słownictwo. Najefektywniej jest uczyć się fraz (związków wyrazów, które tworzą pewną całość znaczeniową i intonacyjną). Siódmoklasiści twierdzą, że było to bardzo ciekawe spotkanie, przykłady z życia trafiały do młodzieży. Nikt już nie ma wątpliwości, że warto się uczyć języków. Znajomość przynajmniej dwóch języków ułatwi w przyszłości zdobycie wymarzonej pracy.
Monika Lisowska
W ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego...

...gościliśmy też w naszej szkole doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy. Pomysłodawcą spotkania był starosta kielecki pan Mirosław Gębski. Zarówno starosta jak i zastępca wójta, pan Stanisław Stępień życzyli uczniom dobrych decyzji i słusznych wyborów zawodowych. Prowadzący spotkanie zwracali uwagę, że praca w zawodzie, który jest adekwatny do naszych zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, predyspozycji i osobowości będzie sprawiać przyjemność i pozwoli na osiągnięcie sukcesu. Z perspektywy pracowników PUP, wynika że bardzo duże zapotrzebowanie jest na rynku pracy na zawody rzemieślnicze. Potrzebni są np.: cieśla, stolarz, murarz, tynkarz, ślusarz. Pracę w przyszłości na pewno znajdą lekarze, pielęgniarki, nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Warto wziąć to pod uwagę przy planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej.
W radosnych rytmach

Taniec to jedna z najprzyjemniejszych form spędzania wolnego czasu. Dla wielu osób jest życiową pasją, a przy okazji sposobem na wyrzeźbienie ciała, wykształcenie wewnętrznej równowagi czy wyrobienie kondycji. Wyzwala w człowieku spontaniczność i chęć działania, co bardzo pozytywnie wpływa na psychikę, pozwala wyrazić przeróżne emocje i polepsza samopoczucie. Jednym słowem - warto w zajęcia taneczne zainwestować swój wolny czas i czerpać z niego korzyści, by nauczyć się mową ciała opowiadać przeróżne historie.
Aby rozbudzić w uczniach naszej szkoły chęć do tańca, dnia 27 marca 2023 roku odbyło się spotkanie z wykwalifikowanymi instruktorami tańca sportowego - Kamilą Drezno i Patrykiem Kucharczykiem. Prowadzą oni w Kielcach Akademię Tańca, gdzie odbywają się zajęcia dla młodzieży, dorosłych i seniorów, a także lekcje indywidualne, a pani Kamila jest uczestniczką i choreografką programu "Taniec z Gwiazdami". W trakcie spotkania tancerze rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o pozytywnych skutkach wynikających z tańca, zaprezentowali również kilka podstawowych kroków tanecznych i oczywiście nie zabrakło ćwiczeń praktycznych w rytm muzyki. Była to doskonała okazja do wspólnej zabawy i wielu uczniów podjęło decyzję o dalszym rozwijaniu swoich zainteresowań tanecznych pod okiem profesjonalnych instruktorów.
Mamy nadzieję, że wśród naszych uczniów są prawdziwe taneczne talenty, a systematyczne treningi i zaangażowanie doprowadzą ich do zdobycia wielu medali w trakcie turniejów ogólnopolskich i światowych.
Anna Jaworska
Teatralny gość

27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Tym bardziej miło było nam gościć w naszej szkole aktorkę - panią Beatę Pszeniczną. Podczas spotkania prowadząca opowiedziała o pracy w teatrze, o zawodzie aktora, o sposobach koncentracji i świadomego oddechu. Największym zainteresowaniem cieszyła się charakteryzacja i jej efekty. Dziewczynki z klasy VII przeprowadziły wywiad z aktorką. Zostanie on zamieszczony w kolejnym numerze naszej gazetki. Zachęcamy do lektury:)
Monika Lisowska
W zdrowym ciele zdrowy duch

W ramach programu "100% wartości w naszej szkole w obliczu pandemii Covid 19 i wojny w Ukrainie" zrealizowaliśmy kolejną wartość - ZDROWIE. Uczniowie klas IV-VIII brali udział w spotkaniu poświęconym zdrowemu stylowi życia. Prowadzący zwracał uwagę na właściwą, racjonalną dietę, na aktywność fizyczną. W codziennej diecie należy wybierać naturalne, świeże produkty oraz pić dużo wody. Powinniśmy wyeliminować żywność wysokoprzetworzoną, bazującą na tłuszczach trans, cukrze i białej mące. Ograniczyć spożywanie mięsa na rzecz owoców oraz warzyw. Pamiętajmy o zasadzie "W zdrowym ciele, zdrowy duch!" Podejmując wysiłek fizyczny, nie tylko spalamy kalorie, zwiększamy wydolność i wytrzymałość naszego organizmu, ale również uwalniamy endorfiny, które poprawiają samopoczucie i dodają energii.
Na zakończenie prowadzący przypomniał o szkodliwości spożywania napojów energetycznych. O tym, że negatywnie wpływają na nasze zdrowie, osłabiają kondycję naszego serca oraz prowadzą do otyłości.
Pamiętajcie, że zdrowie to nasz codzienny wybór.
Monika LisowskaOgólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej... 23.03.2023

..."Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy propagowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, szeroko rozumianego ratownictwa, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Brzmi bardzo poważnie, tym bardziej duży szacunek dla wszystkich uczestników konkursu.
Naszą szkołę w gminnych eliminacjach reprezentowali:
- w kategorii klas I-IV: Adam Czarnecki, Julia Stefańska, Lena Moskal,
- w kategorii klas V-VIII: Filip Grzela, Jakub Kowalski, Jakub Stoga, Patryk Gałęziowski.
W najmłodszej kategorii Lena Moskal zdobyła III miejsce. Patryk Gałęziowski walczył w dogrywce o pierwsze miejsce, niestety zabrakło mu dwóch punktów, aby pokonać rywala. Ostatecznie w swojej kategorii wiekowej Patryk zajął II miejsce.
Serdeczne gratulacje.
Monika Lisowska

Powitanie Wiosny 22.03.2023

21 marca tradycyjnie w naszej szkole witamy wiosnę. Wtorkowe przedpołudnie w tym roku okazało się wyjątkowo deszczowe, ale aura nie zniechęciła uczestników szkolnego konkursu "Mam Talent". Widownia mogła podziwiać niezwykłe występy, które były przyjmowane gromkimi brawami. Ale rywalizacja nie była tu najważniejsza. Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Na uczestników czekały słodkie upominki. Były też ciekawe przebrania i dużo koloru zielonego, który wszystkim kojarzy się z wiosną. Społeczność szkolna pamiętała też, że 21 marca jest Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa, dlatego na znak solidarności i tolerancji wiele osób założyło dziś skarpetki "nie do pary".
Samorząd Uczniowski

Kolejny numer szkolnej gazetki :) 16.03.2023


III Wojewódzki Konkurs Ökomode 13.03.2023

- ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
I etap za nami... Miło nam poinformować, że konkurs cieszył się zainteresowaniem wśród młodzieży naszej szkoły. Jako szkoła braliśmy pierwszy raz udział w tym konkursie.
Dnia 09.03.2023 r. wszyscy uczestnicy przystąpili do napisania testu konkursowego, w którym musieli wykazać się znajomością gramatyki oraz ogólną wiedzą ekologiczną w zakresie języka niemieckiego.
Wyniki I etapu zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu, ale bardzo cieszymy się, że wśród dzieci naszej szkoły jest tak wysoka świadomość ekologii i zainteresowanie nauką języka obcego. Dzięki udziałowi w konkursie Ökomode młody człowiek nie tylko rozwija intelekt, poszerza horyzonty myślowe, obcuje z inną kulturą, ale także może wykazać się kreatywnością.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i trzymamy mocno kciuki!
Wir drücken die Daumen!
Renata Wróbel - nauczyciel j. niemieckiego


Rekrutacja 2023/2024

Zarządzenie Wójta Gminy Zagnańsk
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i szkół podstawowych


wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej


Finaliści konkursów przedmiotowych 01.03.2023

Z radością informujemy, że w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych naszą szkołę reprezentować będą:

- Dorota Kukuła (j. polski i chemia)
- Franciszek Zapała (biologia)
- Adam Kita (historia)
- Olaf Nowaczek (język niemiecki).
Do konkursów przygotowali ich nauczyciele: p. Anna Jaworska (język polski), p. Monika Farot (biologia i chemia), p. Elżbieta Więckowska (historia) oraz p. Renata Wróbel (język niemiecki).

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki. Powodzenia w ostatnim etapie!
Dzień bez plecaka

Spotkanie z policjantką 27.02.2023

23 lutego zorganizowano w naszej szkole spotkanie, podczas którego policjantka zwracała szczególną uwagę na kontakty z osobami nieznajomymi.

Każdemu może się przydarzyć sytuacja, kiedy jakiś nieznajomy będzie proponował słodycze, czy będzie zachęcał do zabawy z pieskiem czy kotkiem lub oferował transport do domu. Zawsze w takiej sytuacji należy pamiętać o trzech zasadach:

Pierwszy krok - powiedz NIE i w razie potrzeby głośno krzycz.
Drugi krok - szybko odejdź od tej osoby.
Trzeci krok - poproś o pomoc innych dorosłych.

Pamiętajcie, że w internecie też musimy być uważni, ponieważ internetowe znajomości mogą również stanowić zagrożenie. Nigdy nie możemy mieć pewności, czy poznana w sieci osoba jest tą, za którą się podaje.

Na koniec pani policjantka przypomniała o tym, jak niebezpieczne jest wchodzenie na lód na zbiornikach wodnych.
Bądźcie odpowiedzialni i rozważni.
Monika Lisowska

Sukces naszych szachistów! 21.02.2023

14 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kajetanowie odbył się I Gminny Turniej Szachowy im. Majora Zbigniewa Mielczarka o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk. Uczestnikami turnieju byli uczniowie pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Zagnańsk, którzy zwyciężyli w eliminacjach szkolnych. Przybyłych gości powitała pani dyrektor Stanisława Skowera zwracając uwagę przede wszystkim na to, że dzień 14 lutego oprócz tego, że jest datą popularnych walentynek, to jest rocznicą utworzenia Armii Krajowej. Szkoła Podstawowa w Kajetanowie im. Armii Krajowej uroczyście obchodzi tę rocznicę, a turniej szachowy był formą uczczenia pamięci żółnierzy AK, w których szeregach niegdyś walczył śp. major Zbigniew Mielczarek. Na otwarciu turnieju obecny był wójt gminy Zagnańsk pan Wojciech Ślefarski, który m.in. wyraził nadzieję na kontynuację zawodów w kolejnych latach oraz poinformował wszystkich, że zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować gminę Zagnańsk na turnieju szachowym w zaprzyjaźnionej gminie Czarna w woj. podkarpackim.

Zawody przeprowadzone były w trzech grupach:
- klasy 0-2 (8 uczniów),
- klasy 3-5 (18 uczniów),
- klasy 6-8 (14 uczniów).

Zawodnicy rozegrali po 5 rund, po 10 minut na każdego. Turniej przebiegał sprawnie, w pozytywnej atmosferze, a przede wszystkim z poszanowaniem zasady fair play.

Naszą szkołę reprezentowali:
- w kategorii kl. 0-2: Filip Wróblewski z kl. 2, który został zwycięzcą i otrzymał Puchar Wójta,
- w kategorii kl. 3-5: Wojciech Skarbek z kl. 4, który zajął 1 miejsce i otrzymał Puchar Wójta, Ignacy Cadera z kl. 5 zajął 2 miejsce, Oliwier Brożek z kl. 3 i Eryk Troczyński z kl. 3 otrzymali dyplomy za udział w turnieju;
- w kategorii kl. 6-8: Jakub Kowalski z kl. 7, który został zwycięzcą i otrzymał Puchar Wójta, Miłosz Skarbek z kl. 7 zajął 2 miejsce i Olaf Nowaczek, który zajął 3 miejsce.

Chłopcy z naszej szkoły są zatem zwycięzcami we wszystkich kategoriach wiekowych i to oni zgarnęli wszystkie puchary!

Serdecznie im gratulujemy! Brawa dla wszystkich pozostałych naszych uczniów, bo naprawdę bardzo dobrze się zaprezentowali. Jesteśmy z Was chłopcy bardzo dumni!Starsze aktualności >

Copyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!