Witamy na stronie
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w TumlinieCo u nas nowego?

Koncert Kolęd i Patorałek 02.02.2023

26 stycznia w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie w pięknej scenerii odbył się niezwykły koncert kolęd i pastorałek pt. "100% wartości - Tradycja". W utworach wokalnych i instrumentalnych zaprezentowali się uczniowie, nauczyciele czynni i nauczyciele emeryci, absolwenci, rodzice, zespół ludowy Tumlinianie, chór, współpracujące szkoły oraz goście.

Rok szkolny 2022/2023 jest dla tumlińskiej społeczności ważny. To rok realizacji progamu "100% wartości w obliczu pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie", którego autorką jest nauczycielka wychowania przedszkolnego pani Małgorzata Bekier-Bochenek. Spotkanie kolędowe było jednym z zadań realizowanych w jego zakresie.

Rodzina, tradycja, szacunek, odwaga i wolność - na te wartości stawia tumlińska szkoła. Koncert połączył pokolenia. Na wspólnej scenie zostały złączone siły ludzi, których dzieli wiek, a łączy niewyczerpana energia i wigor. Występując dali oni świadectwo wartościom przyświecającym temu koncertowi. Międzypokoleniowy przekaz tradycji staje się także ważnym elementem wychowania patriotycznego, naszej miłości do Ojczyzny i troski o jej dobro.

Wśród licznie przybyłych gości był Starosta powiatu kieleckiego Mirosław Gębski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mieczysław Gębski, radny powiatu Robert Kaszuba, wójt gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski, wicewójt Stanisław Stępień, radni gminy Zagnańsk Paweł Molik i Leszek Suchenia, radny gminy Miedziana Góra Dariusz Siwek, sołtysi Andrzej Piwoński i Zofia Korska.

Zaproszenie na wieczorne spotkanie przyjęły szkoły i przedszkola, które od września 2022 roku włączyły się w realizację projektu w swoich palcówkach. Wykonawcami kolęd i pastorałek byli przedstawiciele Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kielcach. Oprócz tych placówek do programu przystąpiły także szkoła w Sukowie i Sobkowie, szkoła nr 28 w Kielcach oraz placówki w Waszawie i Krakowie, jednak z różnych względów nie były one obecne tego wieczoru.

Pamiętając o tym, że najważniejszą w nauczaniu wartością powinna być świadomość dorosłych, że nie teoria, lecz ich własny przykład i zachowanie przemawiają do dzieci najbardziej, na scenie nie zabrakło odważnych śpiewających rodziców i nauczycieli. Przekazywanie tradycji ludowej, nie mogło obyć się bez zespołu ludowego Tumlinianie. W nastrojowej scenerii zaczarowały publiczność swoimi głosami absolwentki szkoły, wybrzmiał dźwięk skrzypeczków, a lokalna tumlińska poetka, Emilka Kuncio, zaprezentowała swoją poezję.

Zgromadzona publiczność stworzyła piękną historię tego dnia, który był okazją do odnowienia rzeczywistych a nie wirtualnych relacji.
Małgorzata Bekier-Bochenek
Rekrutacja 2023/2024

Zarządzenie Wójta Gminy Zagnańsk
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i szkół podstawowych


wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Opłaty za posiłki

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Numer konta: 89 8512 0002 2001 0000 0143 0029

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, wyżywienie miesiąc/rok

Opłata za wyżywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. Do 4. dnia każdego miesiąca rodzic otrzyma od wychowawcy informację o wysokości należności za dany miesiąc.

Rozliczenie zwrotów opłat za wyżywienie z powodu nieobecności dziecka w placówce dokonywane jest w kolejnym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że rodzic telefonicznie poinformuje o tym fakcie intendenta szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00. Numer telefonu: 41 300 34 14 wew. 23.


Dystrybucja preparatu stabilnego jodu
w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego


Informacja
Broszura informacyjna


Dni dodatkowo wolne od nauki:

31 października 2022 (poniedziałek)
21 i 22 grudnia 2022 (środa i czwartek)
2 maja 2023 (wtorek)
23 - 25 maja 2023 (egzamin ósmoklasisty)
9 czerwca 2023 (piątek)


Copyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!