Witamy na stronie
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w TumlinieCo u nas nowego?

Opłaty za posiłki 19.12.2020

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Numer konta: 89 8512 0002 2001 0000 0143 0029

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, wyżywienie miesiąc/rok

Opłata za wyżywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. Do 4. dnia każdego miesiąca rodzic otrzyma od wychowawcy informację o wysokości należności za dany miesiąc.

Rozliczenie zwrotów opłat za wyżywienie z powodu nieobecności dziecka w placówce dokonywane jest w kolejnym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że rodzic telefonicznie poinformuje o tym fakcie intendenta szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00. Numer telefonu: 41 300 34 14 wew. 23.

Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tumlinie
w roku szkolnym 2020/2021:


21 i 22 grudnia 2020 r.,
4 i 5 stycznia 2021 r.,
25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty),
4 czerwca 2021 r.


Dzienny rozkład lekcji w roku szkolnym 2020/2021

1. 8.15 - 9.00
2. 9.10 - 9.55
3. 10.05 - 10.50
4. 11.10 - 11.55
5. 12.10 - 12.55
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
8. 14.55 - 15.40


Dowóz uczniów na rok szkolny 2020/21

Informatyka bez granic

Grupa uczniów z klas trzecich, pomimo ferii, nie próżnowała. Aktywnie uczestniczyła w projekcie "Informatyka bez Granic" realizowanym przez Politechnikę Łódzką, Stowarzyszenie I love Math i Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. Ciekawostką jest fakt, że w projekcie mogliśmy uczestniczyć dzięki wprowadzeniu zdalnego nauczania, ponieważ standardowo zajęcia miały odbywać się na Politechnice Łódzkiej. Uczniowie klas trzecich są już na półmetku projektu, w ramach którego odbywa się 15 dziewięćdziesięciominutowych zajęć. W drugiej kolejności spróbujemy zorganizować grupę dla chętnych uczniów z klasy czwartej i piątej.
Zachętą może będzie multimedialna książka, która powstaje jako pamiątka z zajęć.Copyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!