Witamy na stronie
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w TumlinieCo u nas nowego?

Dyrektor ZSPiP w Tumlinie informuje, 23.10.2020

że od 9 listopada br. wszystkie klasy szkoły podstawowej pracują w trybie zdalnym.
Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w zakładce "Zdalne nauczanie".

Opłaty za posiłki

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Numer konta: 89 8512 0002 2001 0000 0143 0029

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, wyżywienie miesiąc/rok

Opłata za wyżywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. Do 4. dnia każdego miesiąca rodzic otrzyma od wychowawcy informację o wysokości należności za dany miesiąc.

Rozliczenie zwrotów opłat za wyżywienie z powodu nieobecności dziecka w placówce dokonywane jest w kolejnym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że rodzic telefonicznie poinformuje o tym fakcie intendenta szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00. Numer telefonu: 41 300 34 14 wew. 23.

Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tumlinie
w roku szkolnym 2020/2021:


21 i 22 grudnia 2020 r.,
4 i 5 stycznia 2021 r.,
25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty),
4 czerwca 2021 r.


Czasowe ograniczenie możliwości wjazdu na teren szkoły

Ze względu na prace remontowe teren parkingu ZSPiP w Tumlinie pozostaje zamknięty w godz. 7:45 - 9:00 oraz 14:00-16:00.
W w/w godzinach możliwość wjazdu mają pracownicy oraz autokar szkolny.


Dzienny rozkład lekcji w roku szkolnym 2020/2021

1. 8.15 - 9.00
2. 9.10 - 9.55
3. 10.05 - 10.50
4. 11.10 - 11.55
5. 12.10 - 12.55
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
8. 14.55 - 15.40


Dowóz uczniów na rok szkolny 2020/21

Podziękowanie od Pary Prezydenckiej

Miło nam poinformować, że w październiku nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za udział w Narodowym Czytaniu "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Oprócz listu gratulacyjnego szkoła otrzymała okolicznościowy egzemplarz "Balladyny" wraz z dedykacją podpisaną przez Parę Prezydencką.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom biorącym udział w dziewiątej odsłonie wspólnej akcji Narodowego Czytania i zapraszamy na następne spotkanie w przyszłym roku.
Halina Tkaczyk
Mała książka - wielki człowiek

5 listopada 2020 roku w bibliotece szkolnej miało miejsce uroczyste przekazanie uczniom klasy Ia i Ib wyprawek czytelniczych w ramach kampanii "Mała książka - wielki człowiek , przygotowanej przez Instytut Książki pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każdy pierwszoklasista otrzymał książkę pt. "Pierwsze abecadło", broszurę informacyjną dla rodziców i opiekunów pt. "Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem" oraz kreatywny alfabet. Celem akcji realizowanej od 2017 roku jest rozwój czytelnictwa w różnych grupach wiekowych. Tegoroczny nowy etap kampanii został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę w klasie pierwszej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich wyprawki zapraszamy pierwszoklasistów do czytania zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych.
Halina TkaczykCopyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!