Witamy na stronie
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w TumlinieCo u nas nowego?

Świeto Niepodległości 15.11.2023

W 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 94 Drużyna Wielopoziomowa z Tumlina uczestniczyła w patriotycznej mszy świętej oraz pełniła wartę przy pomniku upamiętniającym ważne wydarzenia z historii miejscowości, przed którym uczniowie i absolwenci szkoły w Tumlinie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany przez księdza Konrada, a zespół ludowy "Tumlinianie" zaśpiewał patriotyczne pieśni. Po części artystycznej przy pomniku złożono kwiaty i znicze.
Opłaty za posiłki

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Numer konta: 89 8512 0002 2001 0000 0143 0029

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, wyżywienie miesiąc/rok

Opłata za wyżywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. Do 4. dnia każdego miesiąca rodzic otrzyma od wychowawcy informację o wysokości należności za dany miesiąc.

Rozliczenie zwrotów opłat za wyżywienie z powodu nieobecności dziecka w placówce dokonywane jest w kolejnym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że rodzic telefonicznie poinformuje o tym fakcie intendenta szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00. Numer telefonu: 41 300 34 14 wew. 23.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

2 i 3 listopada
22 grudnia
2 i 31 maja
14, 15 i 16 maja (egzamin ósmoklasisty)

Dyrektor ZSPiP w Tumlinie informuje,
iż w dniach dodatkowo wolnych od zajęć
świetlica szkolna pracuje w godz. 7:00 - 16:00.


Copyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!