Witamy na stronie
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w TumlinieCo u nas nowego?

Dyrektor ZSPiP w Tumlinie informuje, 23.10.2020

iż w dniach: 26 października - 8 listopada zawieszone są zajęcia stacjonarne
dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej.
Uczniowie oraz nauczyciele pracują w trybie zdalnym.
Oddziały 0 oraz klasy I - III funkcjonują bez zmian.
Autokar szkolny kursuje zgodnie z dotychczasowym rozkładem.
Kuchnia szkolna nie pracuje do poniedziałku 26.10. włącznie.

Czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolu

Dyrekcja ZSPiP w Tumlinie informuje, że za zgodą organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, w okresie od 16 października 2020 r. do 30 października 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się na funkcjonowanie Przedszkola w Tumlinie.

Zarządzenie nr 5/2020/2021 Dyrektora ZSPiP w Tumlinie z 16 października 2020 r.

Opłaty za posiłki

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Numer konta: 89 8512 0002 2001 0000 0143 0029

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, wyżywienie miesiąc/rok

Opłata za wyżywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. Do 4. dnia każdego miesiąca rodzic otrzyma od wychowawcy informację o wysokości należności za dany miesiąc.

Rozliczenie zwrotów opłat za wyżywienie z powodu nieobecności dziecka w placówce dokonywane jest w kolejnym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że rodzic telefonicznie poinformuje o tym fakcie intendenta szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00. Numer telefonu: 41 300 34 14 wew. 23.

Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tumlinie
w roku szkolnym 2020/2021:


21 i 22 grudnia 2020 r.,
4 i 5 stycznia 2021 r.,
25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty),
4 czerwca 2021 r.


Czasowe ograniczenie możliwości wjazdu na teren szkoły

Ze względu na prace remontowe teren parkingu ZSPiP w Tumlinie pozostaje zamknięty w godz. 7:45 - 9:00 oraz 14:00-16:00.
W w/w godzinach możliwość wjazdu mają pracownicy oraz autokar szkolny.


Dzienny rozkład lekcji w roku szkolnym 2020/2021

1. 8.15 - 9.00
2. 9.10 - 9.55
3. 10.05 - 10.50
4. 11.10 - 11.55
5. 12.10 - 12.55
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
8. 14.55 - 15.40


Dowóz uczniów na rok szkolny 2020/21

Dzień Piżamy

Jedną z pierwszych inicjatyw Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym był "Dzień Piżamy". Celem wydarzenia było urozmaicenie szkolnej codzienności, zwłaszcza teraz, gdy za oknem zrobiło się szaro, deszczowo i zimno. Pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Na szkolnych korytarzach pojawiło się mnóstwo osób w kolorowych piżamach, co wywołało dużo radości i uśmiechu. Już planujemy organizację kolejnych dni tematycznych.
Samorząd UczniowskiCopyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!