Witamy na stronie
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w TumlinieCo u nas nowego?

Opłaty za posiłki 05.09.2020

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Numer konta: 89 8512 0002 2001 0000 0143 0029

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, wyżywienie miesiąc/rok

Opłata za wyżywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 10. dnia każdego miesiąca. Do 4. dnia każdego miesiąca rodzic otrzyma od wychowawcy informację o wysokości należności za dany miesiąc.

Rozliczenie zwrotów opłat za wyżywienie z powodu nieobecności dziecka w placówce dokonywane jest w kolejnym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że rodzic telefonicznie poinformuje o tym fakcie intendenta szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00. Numer telefonu: 41 300 34 14 wew. 23.

Czasowe ograniczenie możliwości wjazdu na teren szkoły

Ze względu na prace remontowe teren parkingu ZSPiP w Tumlinie pozostaje zamknięty w godz. 7:45 - 9:00 oraz 14:00-16:00.
W w/w godzinach możliwość wjazdu mają pracownicy oraz autokar szkolny.


Dzienny rozkład lekcji w roku szkolnym 2020/2021

1. 8.15 - 9.00
2. 9.10 - 9.55
3. 10.05 - 10.50
4. 11.10 - 11.55
5. 12.10 - 12.55
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
8. 14.55 - 15.40


Dowóz uczniów na rok szkolny 2020/21


Narodowe Czytanie 2020

Akcja Narodowego Czytania jest organizowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Rok później odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego i w ubiegłym roku polskie nowele.
W 2020 roku lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania była "Balladyna" Juliusza Słowackiego. Jest to wyjątkowy utwór, którego inscenizacje trwale zapisały się w historii polskiego teatru.
W naszej szkole do akcji włączyli się uczniowie klasy VIII, VIa i VIb wraz z nauczycielkami języka polskiego p. Martą Wesołowską i p. Anną Jaworską oraz bibliotekarką Haliną Tkaczyk. W tym roku czytanie tego znanego dzieła odbywało się w salach lekcyjnych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, co nie przeszkodziło w dobrym odbiorze lektury.
Na początku spotkania nauczycielki przybliżyły uczniom postać Juliusza Słowackiego a następnie treść "Balladyny", zaś potem nastąpiło piękne czytanie wybitnego utworu, które dostarczyło wszystkim wiele radości oraz czytelniczej satysfakcji.
W przyszłym roku lekturą wspólnego Narodowego Czytania będzie dramat "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.
Serdecznie zapraszamy.
Halina Tkaczyk
Sukces Jagny Kurek w konkursie "Pokaż Talent"

Jagna Kurek, uczennica klasy VIII, wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Talentów "Pokaż Talent" pod patronatem "Echa Dnia" i Urzędu Miasta Kielce. Finał konkursu odbył się 4 wrzeœnia w sali koncertowej Kieleckiego Centrum Kultury. Piosenką z repertuaru Whitney Houston Jagna wyśpiewała III nagrodę i zachwyciła jury konkursu swoim pięknym, mocnym głosem i ciekawą interpretacją utworu. Do konkursu przygotowywała się pod okiem swojego nauczyciela muzyki, pani Agaty Macek.Konkurs plastyczny #dobrybopolski #dobryboświętokrzyski...

...organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pod honorowym patronatem Poseł Ziemi Świętokrzyskiej Anny Krupki został rozstrzygnięty. 21 lipca rozdano nagrody główne i wyróżnienia. Jedno z wyróżnień za swoją oryginalną pracę otrzymał uczeń klasy VIII naszej szkoły, Mikołaj Kaniowski.
GratulujemyCopyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!